Struktura - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Složení rady

Zpravodajové pro oblasti vzdělávání

Pro zajištění agendy související s oblastí vzdělávání v rámci institucionální akreditace jsou stanoveni z řad členů RVH zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání.

 • Architektura a urbanismus:
  • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
 • Doprava:
  • prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
 • Elektrotechnika:
  • prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
 • Energetika:
  • prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
 • Informatika:
  • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
 • Kybernetika:
  • doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
 • Stavebnictví:
  • prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
 • Strojírenství, technologie a materiály:
  • prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
 • Zdravotnické obory:
  • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Komise

Pracovní komise RVH jsou zřízeny Statutem Rady pro vnitřní hodnocení. V rámci své působnosti posuzují záležitosti týkající se jejich tematické oblasti, připravují návrhy usnesení RVH k posuzovaným záležitostem, včetně jejich odůvodnění a navrhují aplikace Pravidel do vnitřních norem ČVUT.

Statut RVH ustanovuje následující stálé pracovní komise:

 • Stálá pracovní komise pro vzdělávací činnost
  • Předseda: prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D
  • Člen: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
 • Stálá pracovní komise pro tvůrčí činnost
  • Předseda: prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  • Člen: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
 • Stálá pracovní komise pro třetí role
  • Předseda: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
  • Člen: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
 • Stálá pracovní komise pro řízení a podpůrné procesy
  • Předseda: Ing. Lucie Jirotková
  • Člen: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Vlastník stránky: Renáta Matoušková