Intranet RVH - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Portál

Stránky Odboru pro kvalitu na Portálu ČVUT poskytující po přihlášení informace související se systémem zabezpečení a hodnocení kvality rozšířené o institucionální akreditaci.

Pod hlavičkou Akreditace jsou zde uloženy všechny platné formuláře související s problematikou akreditace. Zveřejněn je zde i popis postupů akreditace a seznam schválených hodnotitelů v procesu akreditace.

Vstoupit do Portálu

Intranet

Obsahuje materiály, které nejsou určené k publikování na veřejných webových stánkách ČVUT a jsou k dispozici členům RVH po přihlášení. K dispozici jsou mimo jiné:

  • Návrhy předložené k projednání a s nimi související dokumenty doručení RVH ČVUT v zákonné lhůtě alespoň týden před zasedáním RVH ČVUT, na kterém se má o návrhu rozhodnout.
  • Čerstvě pořízený zápis z posledního zasedání RVH ČVUT, který ještě neprošel finálním schválením v RVH ČVUT.
  • Dokumenty z dřívějších zasedání již schválené RVH ČVUT.

Vstoupit do Intranetu

Sharepoint

Obsahuje pracovní materiály RVH, které jsou k dispozici jejím členům po přihlášení.

Vstoupit do Sharepointu

Vlastník stránky: Renáta Matoušková