Studium s hendikepem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Umožňujeme studentům s hendikepem studovat tak, aby byly zohledněny jejich specifické potřeby, které v důsledku hendikepu vznikly.

Každý student se specifickými potřebami (dále student se SP) má právo na takové studijní podmínky, které jej neznevýhodňují v porovnání s ostatními studenty. Již před přijímacími zkouškami mohou uchazeči s hendikepem žádat o zohlednění jejich specifického způsobu práce.

Picture

Studentem s hendikepem - se specifickými potřebami se rozumí

  • student se zrakovým,
  • sluchovým nebo
  • pohybovým postižením, dále
  • student se specifickou poruchou učení,
  • student s psychickým nebo se závažným chronickým somatickým onemocněním.

Evidence studentů se SP probíhá ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které zajišťuje podporu studentů s hendikepem na ČVUT, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů a po určení jeho specifických potřeb a servisních opatření, která zajišťují zpřístupnění studia, je uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Studentům se SP škola nabízí různé způsoby úpravy studijního prostředí formou nabídky speciálních služeb. Tyto služby – servisní opatření jsou zdarma.

Veškeré další potřebné informace získáte na webových stránkách Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT

Vlastník stránky: Dana Dubnová