Studium s hendikepem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

ČVUT podporuje studenty se zdravotním postižením odstraňováním fyzických a přístupových bariér a podporou rozmanitého a inkluzivního prostředí k zajištění jejich úspěšnosti. Snažíme se poskytovat odpovídající služby a ubytování a zároveň podporovat každého studenta při rozvíjení dovedností nezbytných k tomu, aby se stal nezávislým studentem.

Picture

Ubytování je k dispozici studentům, jejichž postižení zahrnuje mimo jiné:

  • Specifickou poruchu učení - dyslexie
  • Poruchu pozornosti
  • Poruchu autistického centra
  • Mentální poruchu
  • Chronické onemocnění
  • Zrakové postižení
  • Sluchové postižení
  • Pohybové postižení

Každý student zasluhuje rovný přístup k vysokoškolským programům, včetně přijímacích zkoušek. ČVUT bude s uchazeči pracovat na úpravě přijímacího řízení, které bude vyhovovat jejich potřebám a spravedlivě předvede jejich schopnosti.

Dokumentace studentů je vedena ve Středisku podpory ELSA pro studenty se zvláštními potřebami na ČVUT, které koordinuje služby univerzity pro zdravotně postižené. Středisko ELSA může poskytnout nebo upravovat ubytování také v průběhu semestru, nejpozději však na začátku období závěrečné zkoušky.

Student zahájí proces služeb pro osoby se zdravotním postižením kontaktováním Střediska ELSA a předložením příslušné dokumentace. Středisko poté konzultuje se studentem vypracování komplexního a individualizovaného plánu přístupu. Veškerá opatření jsou prováděna v souladu se standardy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny služby a ubytování jsou poskytovány zdarma.

Další informace naleznete na webových stránkách Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT

Vlastník stránky: Najah Torbová