Logo a grafický manuál - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Při tvorbě nového vizuálního stylu ČVUT bylo snahou zachovat vše dobré, čím se ČVUT ve své více než třísetleté historii prezentovalo. Je to především znak českého lva s rozevřeným odpichovacím kružidlem, který ikonicky navazuje na erb Benedikta Rejta. Vývoj jeho nové stylizace prošel drobnými úpravami. Aktuální řešení respektuje tradicí zavedenou kresbu, kterou graficky upravuje, tvarově sjednocuje a detailně precizuje. Novým vizuálním stylem získává ČVUT nově vlastní písmo – font Technika ve čtyřech rozdílných silách tahů – Light, Book, Regular, Bold. Písmo bylo vytvořeno výhradně pro potřebu ČVUT, je autorsky a licenčně vázané pro ČVUT. Všechny důležité prvky jednotného vizuálního stylu jsou prezentovány v grafickém manuálu identity ČVUT v Praze.

Soubory ke stažení

Kompletní grafické materiály včetně šablon jsou k dispozici v univerzitním systému Inforek (vyžaduje přihlášení).

Vlastník stránky: Ilona Chalupská