Alumni - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Pokud jste studentem či absolventem ČVUT nebo se řadíte mezi jeho sympatizanty, neváhejte a staňte se členem Spolku absolventů a přátel ČVUT. Máme zájem na tom, aby prostřednictvím spolku zůstávali studenti i po ukončení studia se svojí Alma Mater v kontaktu. Chtěli bychom, abyste, absolventi, měli možnost navazovat zpřetrhané vazby a vytvářet nové. Budeme vás informovat o zajímavostech prostřednictvím webových stránek www.alumnicvut.cz a elektronických pozvánek na pořádané akce.

Picture

Společně vytvoříme tradici běžnou na univerzitách v České republice i v zahraničí!
Registrujte se na www.alumnicvut.cz a staňte se členem spolku.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská