You are here

Picture

Pražská technika

je zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – Nakladatelství ČVUT. Na jeho stránkách vám přinášíme zajímavosti a novinky z dění na ČVUT. Tištěná verze časopisu je k dispozici na stojanech na všech fakultách, v menzách a dalších pracovištích školy, adresně je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy. K dispozici je i v Národní technické knihovně. Náklad je 5000 výtisků.
ISSN: 1213-5348
Web časopisu: http://ctn.cvut.cz/pt

TecniCall

vychází díky spolupráci odboru vnějších vztahů Rektorátu ČVUT a České techniky – Nakladatelství ČVUT. Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT, unikátních vědecko-výzkumných projektech a spolupráci jednotlivých pracovišť a praxe, čímž se snaží přiblížit ČVUT k průmyslu. Distribuce probíhá prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny ve veřejných prostorech, jako jsou ministerstva, magistráty a business komplexy v Praze. Náklad je 6000 výtisků.
ISSN: 1805-1030
Web časopisu: http://www.tecnicall.cz
 

Vlastník stránky: Andrea Vondráková