Časopisy - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Picture

Pražská technika

je zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – nakladatelství ČVUT. Na jeho stránkách vám přinášíme zajímavosti a novinky z dění na ČVUT. Tištěná verze časopisu je k dispozici na stojanech na všech fakultách, v menzách a dalších pracovištích školy, adresně je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy. K dispozici je i v Národní technické knihovně.

ISSN: 1213-5348

Odkazy

TecniCall

Časopis Tecnicall, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – nakladatelství ČVUT, je vydávaný pro spolupráci vědy a praxe. Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT v Praze. Distribuce tištěného časopisu je zdarma prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny ve veřejných prostorách ministerstev, průmyslových institucí a business komplexů v Praze. Časopis je plnobarevný a má moderní grafický design.

Časopis TecniCall získal v letech 2008 a 2010 druhé místo, v roce 2016 třetí místo v soutěži Zlatý středník v kategorii „Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry”. V roce 2009 byl v téže soutěži odměněn oceněním Top Rated. Soutěž Zlatý středník hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub, o. s. Soutěž dále podporuje APRA (Asociace Public Relations Agentur), Asociace poskytovatelů internetových řešení, časopis Marketing Magazine a Strategie, Česká marketingová společnost, Marketingový klub ČR, SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a Actum, s. r. o. Porota je složena z nezávislých odborníků z oblasti PR, marketingu a médií.

ISSN: 1805-1030

Odkazy

Vlastník stránky: Ilona Chalupská