Informace pro partnery - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Partnerstvím rozumíme spolupráci. V tomto případě se jedná o spolupráci mezi ČVUT v Praze a firmou, organizací, případně jiným subjektem.

Důvody pro vaše partnerství právě s ČVUT:

Picture

Firma, která má zájem o některou z uvedených forem spolupráce, uzavírá s ČVUT Rámcovou smlouvu o spolupráci. Tím se stává oficiálním Partnerem ČVUT.  Na tuto smlouvu pak mohou být navázány další smlouvy, řešící konkrétní formu spolupráce. Výjimkou je inzerce nabídek pracovních příležitostí, kdy je dostačující objednávka služby.

Máte-li zájem o Partnerství s ČVUT v Praze nebo chcete poskytnout podrobnější informace, kontaktujte:  Ing. Ilona Prausová, odbor vnějších vztahů, Rektorát ČVUT (224 353 427 nebo ilona.prausova@cvut.cz).

Vlastník stránky: Andrea Vondráková