Institucionální program - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT získává finanční prostředky na základě Institucionálního plánu (IP) pro období 2019—2020 a pro rok 2021. Prostřednictvím projektů IP, realizovaných součástmi ČVUT, jsou naplňovány prioritní cíle Strategického záměru ČVUT a Plánů realizace strategického záměru ČVUT pro daný kalendářní rok. IP obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými je prokazováno splnění stanovených cílů. Informace o vyhlášení IP jsou k dispozici vždy pro aktuální rok včetně dokumentace a příloh na oficiálních webových stránkách MŠMT.

IP projekty realizované v uplynulých letech a projekty aktuálně realizované, včetně závěrečných zpráv, metodických pokynů a formulářů, je možné shlédnout v systému Inforek.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková