Program na podporu strategického řízení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

MŠMT poskytne veřejným vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů předložených strategických záměrů vysoké školy na období od roku 2022. Cílem Programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých vysokých škol.

Informace o programu včetně pokynů na vyhlášení a Strategického záměru MŠMT 2021+ jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách MŠMT.

ČVUT se do Programu na podporu strategického řízení vysokých škol od roku 2022 hodlá zapojit na základě svého Strategického záměru ČVUT 2021+.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková