Fond celoškolských aktivit (FCA) - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit je dedikovaný pro cílenou podporu a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec fakulty, ústavu a dalších součástí ČVUT, slouží prezentaci vzdělávací činnosti v národním, ale i mezinárodním měřítku. V neposlední řadě podporuje také společenské a sportovní akce a aktivity spojené se vzdělávací činností, ale i ocenění významného osobního přínosu celoškolského významu.

Za administraci Fondu je odpovědný vedoucí odboru rozvoje Rektorátu ČVUT Ing. Jiří Ehrlich.

FCA 2021

V roce 2021 bude podpora směřována k aktivitám přesahujícím rámec součástí ČVUT. Projekty jsou celoškolského charakteru podporující horizontální spolupráci především ve vzdělávací činnosti. Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter. Finanční prostředky Fondu nejsou určeny na pořádání konferencí.

Podklady ke stažení:

V roce 2021 je podpořeno celkem 26 projektů napříč fakultami, ústavy a dalšími součástmi ČVUT v celkové výši přidělených finančních prostředků Fondu 2 mil. Kč. Níže se uvádí výčet projektů spolu s jejich řešiteli.

Projekt Název Řešitel Závěrečná zpráva
FCA 01/2021 Aplikace 3D tisku napříč technickými obory ČVUT Ing. Lukáš Pelikán  
FCA 02/2021 Finálová robosoutěž 2021 Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.  
FCA 03/2021 ČVUT ROBOCAMP s LEGO Mindstorms Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.  
FCA 04/2021 Nový mezifakultní studijní program scénické technologie doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.  
FCA 05/2021 Vědkyně na ČVUT Ing. Katarina Křížková Gajdošová, Ph.D.  
FCA 06/2021 Výstava Publikace k 280. výročí narození Františka Antonína Leonarda Hergeta (1741 - 1800) PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D.  
FCA 07/2021 ČVUT a CERN Ing. Miroslav Myška, Ph.D.  
FCA 08/2021 Vrabec letí do škol - pořad pro střední školy Ing. Ondřej Novák  
FCA 09/2021 Měřická a fotogrammetrická dokumentace pro výzkum dějin architektury doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
 
FCA 10/2021 Vyhlídka Nebušice - projekt Learning by Doing doc. Ing. arch. Hana Seho  
FCA 11/2021 19. ročník Překonejme bariéry prof. Ing. arch. Irena Šestáková  
FCA 12/2021 Czech Particle Physics Project doc. Dr. André Sopczak  
FCA 13/2021 Propagace ČVUT cestou vysokoškolského souboru COMICA doc. RNDr. Bohumír Štědroň  
FCA 14/2021 Mediální reprezentace ČVUT- Závodní den ČVUT 2021, studentské formule CTU CarTech a eForce FEE Prague Formula Ing. Radek Tichánek, Ph.D.
Ing. Vít Hlinovský, CSc.
 
FCA 15/2021 Partnerství s městy – ateliérová výuka FA ČVUT doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.  
FCA 16/2021 Podpora účasti týmu CTU Lions v soutěži MotoStudent 2021 doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.  
FCA 17/2021 Fakultní florbalová liga PhDr. Daniel Žáček  
FCA 18/2021 Exel Cup 2021 – TU Košice PhDr. Daniel Žáček  
FCA 19/2021 Korespondenční soutěž a letní tábor Jáma lvová Kubešová Zápotocká, Lenka, PeaDr.  
FCA 20/2021 NOV@2021 – Knižní novinky v technických oborech
13. prodejní výstava zahraniční literatury zaměřená na obory ČVUT
PhDr. Helena Kováříková
D. Hanžlová
E. Komendová
I. Poláčková
J. Sedláčková
Z. Statečná
I. Šimáková
M. Zaisová
 
FCA 21/2021 Integrace zahraničních pracovníků ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.  
FCA 22/2021 Chemie na ČVUT RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.  
FCA 23/2021 Soutěž studentských týmů ve virtuálním svařování Doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš  
FCA 24/2021 Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.  
FCA 25/2021 Odbornost ČVUT při přípravě a posuzování výzkumného jaderného zařízení Ing. Filip Fejt, Ph.D.  
FCA 26/2021 Deep learning Sabina Mehič  
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková