Fond celoškolských aktivit (FCA) - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit je dedikovaný pro cílenou podporu a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec fakulty, ústavu a dalších součástí ČVUT, slouží prezentaci vzdělávací činnosti v národním, ale i mezinárodním měřítku. V neposlední řadě podporuje také společenské a sportovní akce a aktivity spojené se vzdělávací činností, ale i ocenění významného osobního přínosu celoškolského významu.

Za administraci Fondu je odpovědná Bc. Sabina Mehić.

FCA 2023

I v roce 2023 je podpora směřována zejména k aktivitám přesahujícím rámec součástí a pracovišť ČVUT. Projekty podporují horizontální spolupráci především ve vzdělávací a propagační činnosti (mimo pořádání konferencí). Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter.

Podklady ke stažení:

Projekty realizované z FCA

Projekt
Název
Běžné prostředky
Kapitálové prostředky
Řešitel
Závěrečná zpráva
FCA 01/2023
Chemie na ČVUT
-
-
-
FCA 02/2023
Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky
-
-
-
FCA 03/2023
Korespondenční a letní tábor Jáma lvová
-
-
-
FCA 04/2023
Kniha FIRSTLIFE - Souhrnná publikace k úspěšné účasti týmu ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe
-
-
-
FCA 05/2023
Finálová robosoutěž 2023
-
-
-
FCA 06/2023
NOV @ 2023 - Knižni novinky v technických oborech 15. prodejní výstava zahraniční literatury zaměřená na obory ČVUT
-
-
PhDr. Helena Kovaříková
-
FCA 07/2023
Deep Learning
-
-
-
FCA 08/2023
Czech Particle Physics Project (CPPP)
-
-
-
FCA 09/2023
Závodní den ČVUT 2023, studenské formule CTU CarTech
-
-
-
FCA 10/2023
International Masterclasses na ČVUT
-
-
-
FCA 11/2023
Podpora týmu CTU Lions v soutěži MotoStudent 2023
-
-
-
FCA 12/2023
Podpora mezinárodního kola XXIII. Ročníku SVOČ stavebních fakult
-
-
-
FCA 13/2023
Týmové soutěže v programování v rámci International Collegiate Programming Contest (ICPC): ČVUT Open 2023, středoevropské kolo soutěže CERC 2023, soutěže pro středoškoláky
-
-
-
FCA 15/2023
Integrace zahraničních pracovníků ČVUT
-
-
-
FCA 16/2023
Celoškolská soutěž studentských týmu ve virtuálním svařování s ukázkami moderních technologií svařování a navařování
-
-
-
FCA 17/2023
Lékařská fyzika na ČVUT
-
-
-
FCA 18/2023
Překonejme bariéry 21. ročník
-
-
-
FCA 19/2023
Lávky pro KRNAP II - Design-build studentský projekt
-
-
-
FCA 20/2023
Adaptační předmět pro nově příchozí Bc. A NM zahraniční studenty - samoplátce
-
-
-
FCA 21/2023
Letní škola robotiky 2023
-
-
-
FCA 22/2023
Digitalizace autdiovizuálních pramenů, uložených v Archivu ČVUT
-
-
-
FCA 23/2023
Fakultní florbalová liga
-
-
-
FCA 24/2023
Podpora mladých vědeckých pracovnic a pracovníků v oblasti řízení vědeckovýzkumných projektů
-
-
-

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková