Fond celoškolských aktivit (FCA) - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit je dedikovaný pro cílenou podporu a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec fakulty, ústavu a dalších součástí ČVUT, slouží prezentaci vzdělávací činnosti v národním, ale i mezinárodním měřítku. V neposlední řadě podporuje také společenské a sportovní akce a aktivity spojené se vzdělávací činností, ale i ocenění významného osobního přínosu celoškolského významu.

Za administraci Fondu je odpovědná Bc. Sabina Mehić.

FCA 2024

I v roce 2024 je podpora směřována zejména k aktivitám přesahujícím rámec součástí a pracovišť ČVUT. Projekty podporují horizontální spolupráci především ve vzdělávací a propagační činnosti (mimo pořádání konferencí). Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter.

Podklady ke stažení:

Projekty realizované z FCA

V současné době není pro tuto sekci zveřejněn žádný obsah v českém jazyce.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková