Fond celoškolských aktivit (FCA) - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit je dedikovaný pro cílenou podporu a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec fakulty, ústavu a dalších součástí ČVUT, slouží prezentaci vzdělávací činnosti v národním, ale i mezinárodním měřítku. V neposlední řadě podporuje také společenské a sportovní akce a aktivity spojené se vzdělávací činností, ale i ocenění významného osobního přínosu celoškolského významu.

Za administraci Fondu je odpovědná Bc. Sabina Mehić.

FCA 2023

I v roce 2023 je podpora směřována zejména k aktivitám přesahujícím rámec součástí a pracovišť ČVUT. Projekty podporují horizontální spolupráci především ve vzdělávací a propagační činnosti (mimo pořádání konferencí). Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter.

Podklady ke stažení:

V roce 2023 bylo předloženo celkem 39 projektů s požadavkem na  6 892 tis. Kč. K podpořeno bylo vybráno níže uvedených 24 projektů v celkové výši přidělených finančních prostředků 2 000 tis. Kč.

Projekt Název Řešitel
FCA 01/2023 Chemie na ČVUT Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
FCA 02/2023 Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
FCA 03/2023 Korespondenční a letní tábor Jáma lvová Adriana Rajmová
FCA 04/2023 Kniha FIRSTLIFE - Souhrnná publikace k úspěšné účasti týmu ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
FCA 05/2023 Finálová robosoutěž 2023 Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
FCA 06/2023 NOV @ 2023 - Knižni novinky v technických oborech 15. prodejní výstava zahraniční literatury zaměřená na obory ČVUT PhDr. Helena Kovaříková
FCA 07/2023 Deep Learning Bc. Sabina Mehić
FCA 08/2023 Czech Particle Physics Project (CPPP) doc. Dr. André Sopczak
FCA 09/2023 Závodní den ČVUT 2023, studenské formule CTU CarTech Ing. Radek Tichánek, Ph.D.
Ing. Vít Hlinovský, CSc.
FCA 10/2023 International Masterclasses na ČVUT Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
FCA 11/2023 Podpora týmu CTU Lions v soutěži MotoStudent 2023 doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
FCA 12/2023 Podpora mezinárodního kola XXIII. Ročníku SVOČ stavebních fakult prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
FCA 13/2023 Týmové soutěže v programování v rámci International Collegiate Programming Contest (ICPC): ČVUT Open 2023, středoevropské kolo soutěže CERC 2023, soutěže pro středoškoláky Ing. Božena Mannová, Ph.D.
FCA 14/2023 Vědkyně na ČVUT Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
Ing. Šárka Salačová, Ph.D.
FCA 15/2023 Integrace zahraničních pracovníků ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
FCA 16/2023 Celoškolská soutěž studentských týmu ve virtuálním svařování s ukázkami moderních technologií svařování a navařování doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE
FCA 17/2023 Lékařská fyzika na ČVUT Ing. Ondřej Kořistka
FCA 18/2023 Překonejme bariéry 21. ročník prof. Ing. arch. Irena Šestáková
FCA 19/2023 Lávky pro KRNAP II - Design-build studentský projekt prof. Ing. arch. Hana Seho
FCA 20/2023 Adaptační předmět pro nově příchozí Bc. A NM zahraniční studenty - samoplátce doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
FCA 21/2023 Letní škola robotiky 2023 doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
FCA 22/2023 Digitalizace autdiovizuálních pramenů, uložených v Archivu ČVUT PhDr. Bc. Kamila Mádrová, Ph.D.
FCA 23/2023 Fakultní florbalová liga PhDr. Daniel Žáček
FCA 24/2023 Podpora mladých vědeckých pracovnic a pracovníků v oblasti řízení vědeckovýzkumných projektů Ing. Lucie Macháňová

FCA 2022

V roce 2022 byla podpora směřována k aktivitám přesahujícím rámec součástí ČVUT. Projekty jsou celoškolského charakteru podporující horizontální spolupráci především ve vzdělávací činnosti. Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter. Finanční prostředky Fondu nejsou určeny na pořádání konferencí.

V roce 2022 je podpořeno celkem 27 projektů napříč fakultami, ústavy a dalšími součástmi ČVUT v celkové výši přidělených finančních prostředků Fondu 2 mil. Kč. Níže se uvádí výčet projektů spolu s jejich řešiteli.

Projekt Název Řešitel
FCA 01/2022 Vysokoškolský soubor COMICA ECONOMICA Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
FCA 02/2022 Finálová robosoutěž 2022 Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
FCA 03/2022 Digitalizace starých tisků Ústřední knihovny ČVUT - pracoviště Ústavu teorie a dějin architektury PhDr. Helena Kovaříková
FCA 04/2022 Pražský informatický seminář (PIS) prof. Dr. Ing. Jan Kybic
FCA 05/2022 Den lékařským fyzikem Ing. Tereza Hanušová
FCA 06/2022 Czech Particle Physics Project (CPPP) doc. Dr. André Sopczak
FCA 07/2022 Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
FCA 08/2022 Překonejme bariéry - 20. ročník prof. Ing. arch. Irena Šestáková
FCA 09/2022 Learning by doing - spolupráce s veřejným sektorem doc. Ing. arch. Hana Seho
FCA 10/2022 Podpora týmu CTU Lions v soutěži Moto Student doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
FCA 11/2022 Korespondeční soutěž a letní tábor Jáma lvová a letní škola IT Czechitas Adriana Rajmová
FCA 12/2022 Soutěže v programování v rámci ICPC  - ČVUT Open 2022 a středoevropské kolo soutěže CERC 2022 Ing. Božena Mannová, Ph.D.
FCA 13/2022 Propagace a rozvoj nového mezifakultního studijního programu SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
FCA 14/2022 Vědkyně na ČVUT Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
FCA 15/2022 Reprezentativní publikace Čestní doktoři a doktorky Českého vysokého učení technického v Praze do roku 2021 Ing. Monika Vodičková
FCA 16/2022 Reprezentativní publikace Čestní doktoři a doktorky Českého vysokého učení technického v Praze v anglickém jazyce Ing. Monika Vodičková
FCA 17/2022 ČVUT a CERN Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
FCA 18/2022 Integrace zahraničních pracovníků ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
FCA 19/2022 Výuka pokročilé angličtiny pro pracovníky ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
FCA 20/2022 CTU Space Research Marek Dominik Pavelec
FCA 21/2022 Deep Learning Sabina Mehič
FCA 22/2022 Fyzika hravě - výukový program Ing. Ondřej Kořistka
FCA 23/2022 Jak podporovat rovnováhu ve výzkumu a vývoji? Ing. Lucie Machaňová
FCA 24/2022 Fakultní florbalová liga PhDr. Daniel Žáček
FCA 25/2022 Exel Cup 2022 PhDr. Daniel Žáček
FCA 26/2022 Mediální reprezentace ČVUT - Závodní den ČVUT 2022, studentské formule CTU CarTech a eForce FEE Prague Formula Ing. Radek Tichánek, Ph.D.
Ing. Vít Hlinovský, CSc.
FCA 27/2022 Assessment centrum nanečisto MgA. Iva Peláková

FCA 2021

V roce 2021 byla podpora směřována k aktivitám přesahujícím rámec součástí ČVUT. Projekty byly celoškolského charakteru podporující horizontální spolupráci především ve vzdělávací činnosti. Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT a mají výhradně neinvestiční charakter. Finanční prostředky Fondu nejsou určeny na pořádání konferencí.

V roce 2021 bylo podpořeno celkem 26 projektů napříč fakultami, ústavy a dalšími součástmi ČVUT v celkové výši přidělených finančních prostředků Fondu 2 mil. Kč. Níže se uvádí výčet projektů spolu s jejich řešiteli.

Projekt Název Řešitel
FCA 01/2021 Aplikace 3D tisku napříč technickými obory ČVUT Ing. Lukáš Pelikán
FCA 02/2021 Finálová robosoutěž 2021 Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
FCA 03/2021 ČVUT ROBOCAMP s LEGO Mindstorms Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
FCA 04/2021 Nový mezifakultní studijní program scénické technologie doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
FCA 05/2021 Vědkyně na ČVUT Ing. Katarina Křížková Gajdošová, Ph.D.
FCA 06/2021 Výstava Publikace k 280. výročí narození Františka Antonína Leonarda Hergeta (1741 - 1800) PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D.
FCA 07/2021 ČVUT a CERN Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
FCA 08/2021 Vrabec letí do škol - pořad pro střední školy Ing. Ondřej Novák
FCA 09/2021 Měřická a fotogrammetrická dokumentace pro výzkum dějin architektury doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
FCA 10/2021 Vyhlídka Nebušice - projekt Learning by Doing doc. Ing. arch. Hana Seho
FCA 11/2021 19. ročník Překonejme bariéry prof. Ing. arch. Irena Šestáková
FCA 12/2021 Czech Particle Physics Project doc. Dr. André Sopczak
FCA 13/2021 Propagace ČVUT cestou vysokoškolského souboru COMICA doc. RNDr. Bohumír Štědroň
FCA 14/2021 Mediální reprezentace ČVUT- Závodní den ČVUT 2021, studentské formule CTU CarTech a eForce FEE Prague Formula Ing. Radek Tichánek, Ph.D.
Ing. Vít Hlinovský, CSc.
FCA 15/2021 Partnerství s městy – ateliérová výuka FA ČVUT doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
FCA 16/2021 Podpora účasti týmu CTU Lions v soutěži MotoStudent 2021 doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
FCA 17/2021 Fakultní florbalová liga PhDr. Daniel Žáček
FCA 18/2021 Exel Cup 2021 – TU Košice PhDr. Daniel Žáček
FCA 19/2021 Korespondenční soutěž a letní tábor Jáma lvová Kubešová Zápotocká, Lenka, PeaDr.
FCA 20/2021 NOV@2021 – Knižní novinky v technických oborech
13. prodejní výstava zahraniční literatury zaměřená na obory ČVUT
PhDr. Helena Kováříková
D. Hanžlová
E. Komendová
I. Poláčková
J. Sedláčková
Z. Statečná
I. Šimáková
M. Zaisová
FCA 21/2021 Integrace zahraničních pracovníků ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
FCA 22/2021 Chemie na ČVUT RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
FCA 23/2021 Soutěž studentských týmů ve virtuálním svařování Doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
FCA 24/2021 Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
FCA 25/2021 Odbornost ČVUT při přípravě a posuzování výzkumného jaderného zařízení Ing. Filip Fejt, Ph.D.
FCA 26/2021 Deep learning Sabina Mehič
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková