Centralizovaný rozvojový program - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Podpora vyčleněná na Centralizované rozvojové programy (CRP) v rámci několika tematických okruhů je každoročně stanovená MŠMT. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Informace o vyhlášeních CRP a přehledy podpořených projektů jsou k dispozici vždy pro aktuální rok včetně dokumentace a příloh na oficiálních webových stránkách MŠMT.

CRP realizované ČVUT

V současné době není pro tuto sekci zveřejněn žádný obsah v českém jazyce.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková