Centralizovaný rozvojový program - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Podpora vyčleněná na Centralizované rozvojové programy (CRP) v rámci několika tematických okruhů je každoročně stanovená MŠMT. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Informace o vyhlášeních CRP a přehledy podpořených projektů jsou k dispozici vždy pro aktuální rok včetně dokumentace a příloh na oficiálních webových stránkách MŠMT.

CRP realizované ČVUT

Projekt
Název
Běžné prostředky
Kapitálové prostředky
Řešitel
Závěrečná zpráva
C03-2023
Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol
-
-
-
C05-2023
University Leaders in SDG II – Engagement for sustainability
-
-
Ing. Lucie Železná, Ph.D.
-
C08-2023
Prevence neetického jednání
-
-
-
C09-2023
Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
-
-
-
C17-2023
Noc vědců 2023
-
-
-
CSM04-2023
Implementace a rozvoj nových forem poradenských služeb na ČVUT
-
-
-

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková