Studentská unie ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Vysoká škola je nejen místo pro studium neboli, jak zákon říká, "soustavnou přípravu na budoucí povolání", ale také doba, která skýtá neomezené možnosti. Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpočívat, vzdělávat se, sportovat a dělat spoustu dalších věcí. Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Je realizací společných zájmů mnoha lidí. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život na plno.

Studentskou unii tvoří kolejní, zájmové a externí kluby, parlament SU, Centrála SU, Kontrolní výbor a rada studentských samospráv. Organizujeme nespočet pravidelných a ještě více nepravidelných aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, promítání po nejrůznější kurzy, taktéž zastupuje studenty ubytované na kolejích Českého vysokého učení technického.

Pokud Vás zajímá více nebo se nám chcete pomoc více informací naleznete na www.su.cvut.cz .

Vlastník stránky: Ilona Chalupská