Doctor Honoris Causa ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Naše univerzita smí udělovat hodnost doktora technických věd od 13. dubna 1901. Stejné oprávnení získaly tehdy vysoké školy technické ve Vídni, Budapešti, Brně a Štýrském Hradci. Od roku 1905 až do současnosti převzalo diplomy čestného doktora pražské české techniky více než 160 významných osobností. Jsou mezi nimi představitelé vědy a techniky jako František Křižík, Nikola Tesla, Ernest Denis nebo z poslední doby Zdeněk Bažant, Otto Wichterle, Lord Rogers, Shoichiro Toyoda, Ivo Babuška, Thomas Morel, Nick Kingsbury a řada dalších. Ocenění byli i američtí prezidenti W. Wilson, H. Hoover a jiní významní státníci. Ti všichni reprezentují nepochybně elitu společnosti.

Picture

V knižní novince, která byla vydána v prosinci 2014, jsou představeni nejen čestní doktoři naší univerzity, ale je zde také shrnut vývoj vědy a techniky v posledních stoletích, to vše v souvislostech s rozvojem naší vysoké školy. Kniha vychází jako reprezentativní propagační publikace ČVUT díky podpoře Fondu celoškolských aktivit a je neprodejná.

Prohlédnout a pročíst si ji můžete na této stránce.

Vlastník stránky: Andrea Vondráková