Klub seniorů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Od roku 2009 je v Klubu seniorů registrováno v průměru 85 členů ze šesti fakult, rektorátu, KÚ, TIC, VIC a SÚZ. Členové i pozvaní přednášející své aktivity vykonávají bezplatně.
Od roku 2016 má Klub seniorů své webové stránky.

Program klubu

Stálou součástí pravidelných měsíčních schůzek Klubu jsou odborné přednášky představitelů z různých vědních oborů, druhů umění a pamětníků významných událostí. Trvale jsou poskytovány informace o událostech a rozvoji ČVUT a řešeny organizační záležitosti Klubu. Členům jsou doporučovány a zajišťovány skupinové a individuální návštěvy kulturních akcí, zejména výstav, divadel a koncertů pořádaných ČVUT a městskou částí Praha 6. V programu se nezapomíná na péči o zdraví.

Schůzky Klubu seniorů jsou vždy v pondělí od 14,30 v budově rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 00 Praha 6.

Orgány klubu

Výbor

  • Čestný předseda: prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.
  • Předseda: PhDr. Stanislav Horák, CSc.
  • Místopředseda: Ing. Václav Hofmeister
  • Jednatel: Ing.Milena Voříšková
  • Autobusové zájezdy: Ing. Jana Babuská
  • Technik: Ing. Josef Rafaj, CSc.
  • Pokladník: Ludmila Voráčková
  • Zapisovatelka, registrace: Libuše Šindlerová

Revizní komise klubu seniorů ČVUT

  • Předsedkyně: Marie Ouředníčková
  • Členky: Marta Plaisnerová, Helena Linková
Vlastník stránky: Ilona Chalupská