Klub seniorů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Od roku 2009 je v Klubu seniorů registrováno v průměru 85 členů ze šesti fakult, rektorátu, KÚ, TIC, VIC a SÚZ. Členové i pozvaní přednášející své aktivity vykonávají bezplatně.
Od roku 2016 má Klub seniorů své webové stránky.

Program klubu

Stálou součástí pravidelných měsíčních schůzek Klubu jsou odborné přednášky představitelů z různých vědních oborů, druhů umění a pamětníků významných událostí. Trvale jsou poskytovány informace o událostech a rozvoji ČVUT a řešeny organizační záležitosti Klubu. Členům jsou doporučovány a zajišťovány skupinové a individuální návštěvy kulturních akcí, zejména výstav, divadel a koncertů pořádaných ČVUT a městskou částí Praha 6. V programu se nezapomíná na péči o zdraví.

Schůzky Klubu seniorů jsou vždy v pondělí od 14,30 v budově rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 00 Praha 6.

Orgány klubu

Výbor

 • Čestný předseda: prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.
 • Předseda: PhDr. Stanislav Horák, CSc.
 • Místopředseda: Ing. Václav Hofmeister
 • Jednatel: Ing.Milena Voříšková
 • Autobusové zájezdy: Ing. Jana Babuská
 • Kulturní referent: doc. Ing. Eva Veselá, CSc., Milada Kratochvílová
 • Technik: Ing. Josef Rafaj, CSc.
 • Pokladník: Ludmila Voráčková
 • Zapisovatelka, registrace: Libuše Šindlerová

Revizní komise klubu seniorů ČVUT

 • Předsedkyně: Marie Ouředníčková
 • Členky: Marta Plaisnerová, Helena Linková
Vlastník stránky: Andrea Vondráková