You are here

Od roku 2009 registruje v průměru 80 evidovaných členů. Odborných přednášek se zúčastňují také hosté. Členové klubu seniorů své aktivity, kromě provozních výdajů, vykonávají bezplatně.

Program klubu

Stálou součástí pravidelných schůzek jsou odborné přednášky představitelů z různých vědních oborů, druhů umění a pamětníků významných událostí. Trvale jsou poskytovány informace o událostech a rozvoji ČVUT a řešeny organizační věci klubu. Členům jsou doporučovány a zajišťovány skupinové i individuální návštěvy kulturních akcí, zejména výstav, divadel a koncertů pořádaných ČVUT a městskou částí Praha 6. V programu se nezapomíná na péči o zdraví, možnostech rekreace a nabídky lázeňských pobytů. Každým rokem se uskuteční několik tématických autobusových zájezdů do různých míst v České republice i do zahraničí. Klub pořádá také společné vycházky do památných a přírodně zajímavých míst, včetně významných historických a soudobých staveb.

Orgány klubu

Výbor

 • Předseda: prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.
 • Místopředseda: PhDr. Stanislav Horák, CSc.
 • Jednatel: doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
 • Zapisovatelka: Libuše Šindlerová
 • Kulturní referent: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
 • Pokladník: Ludmila Voráčková
 • Technik: Ing. Josef Rafaj,CSc.
 • Člen: Milada Kratochvílová, Helena Matějíčková
 • Člen: Ing. Milana Voříšková
 • Člen (registrace členů): Blanka Čádová

Revizní komise klubu seniorů ČVUT

 • Předsedkyně: Marie Ouředníčková
 • Členky: Marta Plaisnerová, Helena Linková
Vlastník stránky: Andrea Vondráková