Betlémská kaple - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Něco z historie

Založení Betlémské kaple v roce 1391 v místech, kde nyní již obnovena opět stojí, nebylo nahodilé, došlo k němu dobře promyšlenou volbou. Zakladatelé měli na paměti, že první český kazatelský kostel musí být vystavěn právě v této části Prahy – přímo v srdci království, na Starém Městě pražském, a v místě staré české kazatelské tradice.

Návštěva významných osobností

Betlémská kaple je často navštěvována při různých slavnostních příležitostech, např. prezidentem republiky, premiérem, ministry, církevními hodnostáři, velvyslanci apod. Čestný doktorát zde byl udělen Václavu Klausovi v roce 2007. Za zmínku stojí návštěva Dr. Schoichira Toyody (s robotem troubícím na trubku) při jeho cestě do Bruselu. Tento globální průmyslový vůdce obdržel v Betlémské kapli čestný doktorát ČVUT. Při pořádání kulturních akcí zde vystupují domácí i zahraniční umělci (Eva Urbanová, Jaroslav Svěcený, Hradišťan, Daniel Hůlka, Lenka Filipová, Josef Somr, Hana Maciuchová, Saskia Burešová, Jan Talich, Česká filharmonie a jiní).

Organizování akcí

Historické prostory Betlémské kaple je možné využít i pro další akce, které jsou k tomuto mimořádnému prostředí přiměřené. Lze uspořádat koncerty vážné hudby, slavnostní shromáždění výzkumných institucí, literární pásma, koncerty, mezinárodní konference, sympozia apod.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská