You are here

Vysokoškolský divadelní soubor COMICA ECONOMICA založil v roce 2010 doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., který přednáší na Fakultě dopravní ČVUT manažerské rozhodování, marketing, prognostiku a ekonomiku telekomunikací. Soubor pravidelně vystupuje v divadle SEMAFOR, na ČVUT a VŠE, v divadle Kámen, Činoherním klubu, Městské knihovně v Praze, Klubu K4 a Domě národnostních menšin. V současnosti působí v divadle pět tvůrčích skupin.

Picture

Vlastník stránky: Andrea Vondráková