Unikátní univerzita ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Od října 2022 pořádá ČVUT v Praze nový pilotní projekt Unikátní univerzita. Unikátní univerzita je určená všem zaměstnancům ČVUT, především těm starším, kteří své „alma mater“/ČVUT zasvětili celý svůj profesní život. Jedná se o propojení nejstarší a nejmladší generace (děti ZŠ): dědeček/vnuk nebo vnučka a babička/vnuk nebo vnučka. Cílem je umožnit společně zažít našim zaměstnancům a dětem univerzitní způsob vzdělávání a seznámit je zábavnou formou s různými technickými obory. Účastníkům akce budou zpřístupněny unikátní prostory všech fakult, budou moci poznat způsob výuky netradiční formou. Snahou je nejenom motivovat děti k zájmu o technické obory, ale také upevnit vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, protože společně strávený čas prarodičů a vnoučat je nesmírně vzácný a přitom velmi důležitý. Posláním tohoto projektu je umožnit prarodičům a vnoučatům trávit spolu čas smysluplně, zábavně a zajímavě. Věříme, že zážitky z Unikátní univerzity budou patřit mezi ty, na které se nezapomíná.

Picture

Na konci semestru bude účastníkům akce slavnostně předán vedením ČVUT diplom za absolvování kurzu. Celý kurz bude jako poděkování pro zaměstnance ČVUT zdarma.

 

Více informací najdete na: http://unikatni-univerzita.cvut.cz

Garantka projektu:
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
e-mail: michaela.kostelecka@cvut.cz

Vlastník stránky: Ilona Chalupská