Insignie - Rektorský řetěz a žezlo, prorektorský řetěz - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Z rozhodnutí panovníka, císaře Františka Josefa I., ze dne 10. 9. 1903, příslušelo také rektorům vysokých technických škol v Rakousko-uherské monarchii právo užívat jako odznak své rektorské hodnosti čestný řetěz. Ministerstvo školství a vyučování (MKV) toto oprávnění vysokým školám technickým potvrzovalo výnosem.

Pořízením „ čestných odznaků" k slavnostním příležitostem se zabýval profesorský sbor České vysoké škole technické v Praze (ČVŠT) již v březnu 1903 a po té k tomu zvolená komise. Autorem návrhu rektorského řetězu včetně medaile byl Jan Koula, profesor architektonického tvarosloví a architektonického a ornamentálního kreslení ČVŠT. Řetěz byl pořízen na náklady Spolku inženýrů a architektů (SIA) jako dar pro českou techniku a zhotoven pražským stříbrníkem T. Procházkou. Zhotovení jeho medaile hradili profesoři školy. Žádost spolku o souhlas s darováním řetězu ČVŠT byla ministerstvem kladně vyřízena 7. září 1906. Zlatý rektorský řetěz předal předseda SIA, cís. rada Ing. Richard Jahn rektorovi, prof. Albertu V. Velflíkovi, při oslavě 200 let inženýrské školy a 100 let od zahájení činnosti Polytechnického ústavu konané 10. listopadu 1906 v Pantheonu Národního Muzea. Postavy po stranách závěsu medaile znázorňují tehdejší hlavní studijní obory školy: stavitelství, architekturu, strojnictví a chemii. Na líci medaile byl portrét císaře ve vnitřním poli s opisem „František Josef I." Ve 20. letech byl obraz medaile změněn a patrně v roce 1931 upraven do dnešní podoby, tj. nahrazen malým státním znakem s opisem: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Rub medaile má původní nápis:  ŘETĚZ  REKTORSKÝ c.k. české vysoké školy technické v Praze. Věnoval SPOLEK ARCHITEKTŮ a INŽENÝRŮ v král.Českém v jubilejním roce 1906.

Picture

Návrh na pořízení žezel pro hlavního pedela (ceremoniáře) a pedely fakult (tehdy vysokých škol) byl schválen akademickým senátem ČVUT v dubnu 1938, k jeho realizaci však již do uzavření českých vysokých škol v roce 1939 nedošlo. V letech 1947-1948 bylo podle návrhu ak. sochaře Václava Žaluda, profesora ČVUT, zhotoveno rektorské žezlo stříbrníkem A. Tenglerem. Na vrcholu kolmého hranolu žezla je český lev, na lícní straně hranolu znak českých stavů, na rubu znak pražské stavební hutě a na bočních stěnách symboly hlavních studijních oborů. Dřík žezla je ukončen tepaným prstencem s výrokem Miroslava Tyrše: TAM SVĚT SE HNE, KAM SE SÍLA NAPŘE. Žezlo má délku 115 cm a je užíváno od r. 1948.

Picture

Autorem návrhu prorektorského řetězu je profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Josef Soukup, který měl v roce 1981, kdy získal zakázku pro ČVUT, již zkušenosti s návrhem insignií vysokých škol (např. VŠE, AMU). Práce byla realizována mistrem uměleckých řemesel Jaroslavem Náprstkem. Na medaili o průměru 60 mm je vyobrazen znak Českého vysokého učení technického, český heraldický lev s kružítkem v předních nohách, s opisem „ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE“. Řetěz je vyroben z pozlaceného stříbra a jsou do něj vloženy drahé kameny – smaragd, karneol, almadin, záhněda, ametyst a topas.

Vlastník stránky: Kamila Mádrová