Projekt HMOTNOST: Umělecká díla v Kampusu ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Picture

Projekt HMOTNOST je prvním pokusem o zmapování výtvarných děl jak ve veřejných prostorech, tak ve vybraných interiérech budov v dejvickém kampusu. Cílem projektu je upozornit na kvality těchto děl, na jejich estetickou a materiálovou různorodost i tvorbu předních výtvarníků, jejichž díla byla cíleně integrována do architektury kampusu od 60. let 20. století a dostávala se do každodenního kontaktu s jeho uživateli, aniž by ovšem byla zcela vnímána, oceňována a odborně zhodnocena. Projekt by měl také upozornit na nutnost údržby a ochrany těchto výtvarných děl. Jeho myšlenka navazuje na podobné snahy o mapování výtvarných děl (jako např. Vetřelci a volavky mapují a upozorňují na výtvarné umění z dob normalizace ve veřejném prostoru).

Více o projektu Hmotnost ČVUT najdete na webu hmotnost.cvut.cz

Vlastník stránky: Ilona Chalupská