Výroční zprávy o hospodaření - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Výroční zpráva o hospodaření vysokých škol je zpracována jako součást naplnění ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle osnovy, předepsané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková