You are here

Several CTU faculties offer potential applicants a preparatory course for their entrance examinations in mathematics, physics and descriptive geometry. These courses are offered only in Czech language:

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta architektury

Fakulta dopravní

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • přípravné kurzy pro bakalářské studijní programy (tematické okruhy z biologie, fyziky a chemie)
  • přípravné kurzy pro navazující magisterské studijní programy (tematické okruhy z biologie a fyziky, specifická část pro studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví)
  • informace naleznete na http://fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni.

Fakulta informačních technologií

  • Využijte self-teaching kurz matematiky, který prověří vaše znalosti a umožní vám se dobře připravit na přijímací zkoušku. Pro přístup do kurzu je třeba se registrovat do systému Moodle a poté zapsat do kurzu "Matematika - příprava ke studiu na ČVUT". V případě potíží se obraťte na garanta.

Masarykův ústav vyšších studií

  • v bakalářských studijních programech (přípravný kurz z okruhů: matematika, psychologie, management a ekonomie)
  • nově také pro uchazeče o studium v navazujících magisterských studijních programech (přípravný kurz matematiky)
  • informace naleznete na http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy/
  •  
Content owner: Dana Dubnová