You are here

Several CTU faculties offer potential applicants a preparatory course for their entrance examinations in mathematics, physics and descriptive geometry. These courses are offered only in Czech language:

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta architektury

Fakulta dopravní

Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta informačních technologií

Masarykův ústav vyšších studií

Content owner: Dana Dubnová