Preparatory Courses - Public web - Czech technical university in Prague

You are here

Several CTU faculties offer potential applicants a preparatory course for their entrance examinations in mathematics, physics and descriptive geometry. These courses are offered only in Czech language.

Czech language courses are designed for foreign applicants.

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta architektury

Fakulta dopravní

Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta informačních technologií

Masarykův ústav vyšších studií

Content owner: Dana Dubnová