Kariérní centrum ČVUT - informace pro partnery - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Možnosti spolupráce s Kariérním centrem ČVUT (KC)

Nabízíme pro vaši firmu možnost navázání kontaktu se studenty ČVUT.  Spolupráce může probíhat v následujících oblastech:

Inzerce pracovních pozic

 • elektronickou propagaci volné pracovní pozice, stáže, soutěže, dny otevřených dveří či jiné akce na stránkách KC v sekci pracovní příležitosti: http://kariernicentrum.cz/category/inzeraty/
 • dále rozeslání informací v pravidelném newsletteru registrovaným studentům
 • distribuci plakátů a letáků na nástěnky a do stojanů umístěných v menzách a na kolejích ČVUT

Kariérní poradenství

 • Individuální kariérní poradna – 1 hodina času s personalistou, kde mají studenti možnost konzultovat a dotazovat se na to, co je zajímá.  Například konzultace životopisu, motivačního dopisu, pracovní smlouvy, jak se připravit na pohovor, orientace na pracovním trhu, atd.
 • Společná kariérní poradna – seminář zaměřený na časté problémy studentů – jak napsat životopis, motivační dopis, příprava na pohovor, atd. Na závěr možnost krátké individuální konzultace životopisů, případně další prostor na dotazy.
 • Kariérní poradna je propagována na webu KC: http://kariernicentrum.cz/osobni-rozvoj/personalni-poradna/

Semináře pro studenty

 • Možnost prezentovat firmu na začátku či v průběhu semináře. Zviditelnění firmy mezi studenty díky propagaci pro studenty zajímavého semináře.  
 • Semináře zaměřené na zlepšení pozice studentů na pracovním trhu, na měkké a manažerské dovednosti případně osobní rozvoj – životní směřování. Do budoucna plánujeme tematické semináře pro studenty jednotlivých fakult.
 • Rozsah semináře standardně 2 až 4 hodiny.
 • Seminář je propagován běžnými kanály Kariérního centra, tedy zasláním newsletteru registrovaným studentům. Informační email je rozesílán na studentské kluby a jednotlivé fakulty, další propagace probíhá pomocí letáků umístěných na nástěnky určené pro studenty ČVUT a do stojanů KC umístěných v účelových zařízeních ČVUT.  Letáky jsou v jednotném grafickém stylu KC, případně distribuujeme dodané letáky od firmy.
 • Semináře jsou propagovány na webu KC: http://kariernicentrum.cz/events/

Diplomové práce

Vlastník stránky: Ilona Chalupská