Soutěže ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Jáma lvová

Picture

Jáma lvová je korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky určená pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Během školního roku probíhají tři kola korespondenční soutěže, o prázdninách je pak pro nejlepší řešitele připraven za odměnu letní tábor plný technicky zaměřených přednášek a soutěží. Cílem soutěže je ukázat, že techniky se není třeba bát, ale že je naopak zábavnou a vzrušující cestou za poznáním.

web: jamalvova.cz

 

FIKS

Picture

FIKS je programátorský korespondenční seminář, který je určen pro studenty střeních škol. Jeho cílem je samostatně vyřešit zajímavé algoritmické a programovací úlohy. Nejlepší řešitelé se nakonec setkají přímo na Fakultě informačních technologií ČVUT. Milým bonusem pro úspěšné řešitele je přijetí ke studiu na Fakultu informačních technologií ČVUT bez přijímacích zkoušek.

web: fiks.fit.cvut.cz

 

Hala roku Junior

Picture

Hala roku je jednodenní týmová soutěž pro studenty středních škol, při které rozhoduje zejména nápaditost, šikovnost a dovednost celého týmu. Cílem je postavit konstrukci, která při co nejmenší hmotnosti unese nejvyšší zátěž. Týmy soutěží ve dvou kategoriích – s přineseným modelem, nebo s modelem postaveným na místě.

web: halarokujunior.fsv.cvut.cz

 

Robosoutěž

Picture

Robosoutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky, jejichž úkolem je sestavit funkčního robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby co možná nejlépe splnil zadanou soutěžní úlohu. Roboti své síly změří ve čtyřech samostatných předkolech. Tři nejlepší týmy z každého předkola (celkem tedy 12 týmů) pak mají možnost postoupit do finálové soutěže.
web: robosoutez.cz

 

MOROUS

Picture

MoRoUS je tříkolový korespondenční seminář, ve kterém se řešitelé musí vypořádat s reálnými úlohami z oblasti umělé inteligence. Je určen všem středoškolákům, kteří se zajímají jak funguje mozek a tělo a jak by měla fungovat umělá inteligence. Dostanou se k úlohám, které se denně využívají v řadě nemocničních a průmyslových systémů, či při zkoumání vesmíru. Úspěšní řešitelé se na konci roku setkají a na reálných robotech a datech z nemocnic si vyzkouší, jak jimy navržené postupy fungují.
web: morous.fel.cvut.cz

Vlastník stránky: Ilona Chalupská