Nadace, granty, stipendia - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT v Praze podporuje studium českých a zahraničních studentů i jejich mimořádné mimoškolní aktivity prostřednictvím různých forem finanční pomoci. 

Poskytováním stipendií, podporou konkrétních projektů formou grantů, ubytováním v Hlávkově koleji nebo finanční podporou zahraničních studentů vytváří kvalitní podmínky studia a studentského života.

Finanční podpory jsou poskytovány z různých zdrojů a k různým účelům. Pravidla jejich čerpání jsou stanovena metodikami, pravidly a stipendijními řády pod odkazy na jednotlivé zdroje:

Vlastník stránky: Najah Torbová