Informační centrum ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Informační centrum

Slouží jako prvotní kontaktní místo nejen pro uchazeče o studium, ale i pro návštěvníky. Profesionálně vyškolení zaměstnanci poskytují širokou škálu informací o ČVUT a jeho součástech. Centrum pomáhá nejen studentům, ale i profesorům a ostatním zaměstnancům v získání informací o ČVUT a jeho aktivitách. Eviduje aktuální akce a sleduje jejich dění, radí návštěvníkům s časem a prostorem, kde se konají. Zabývá se prodejem propagačních předmětů a oblečení s logem ČVUT. Prodává vstupenky na celouniverzitní akce, např. Reprezentační ples ČVUT nebo koncerty vážné hudby. V Informačním centru je možné se také připojit k síti Eduroam.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská