You are here

Co nabízíme

  • Kompletní informace o ČVUT a jeho součástech
  • Prodej propagačních předmětů a oblečení s logem ČVUT
  • Společně s Českou technikou - nakladatelstvím ČVUT spravujeme internetový obchod https://eobchod.cvut.cz/
  • Prodáváme vstupenky na celouniverzitní akce, např. Reprezentační ples ČVUT a akce pořádané Studentskou unií ČVUT
  • Provozujeme celoškolské prodejní stánky na akcích ČVUT
  • Jsme distribučním místem časopisů TecniCall a Pražská technika
  • U nás se můžete připojit k síti Eduroam

Jak můžete pomoci vy nám

Pokud pořádáte nebo víte o akci, která by mohla na půdě ČVUT zaujmout, neváhejte nás kontaktovat.

Do budoucna chystáme

  • Nabídnout návštěvníkům kampusu příjemné místo k odpočinku a setkání
  • Společenské akce v Air Housu – soutěže a hry nejen o ceny
Vlastník stránky: Andrea Vondráková