You are here

KONTAKT:
Blanka Hadrbolcová, +420 224 353 468, blanka.hadrbolcova@cvut.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA NOVÉ ADRESE:

ČVUT-CIIRC, Budova B
REKTORÁT ČVUT – ODBOR PRO STUDIUM A STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI, Kancelář 706
JUGOSLAVSKÝCH PARTYZÁNŮ 3/1580, 166 36 PRAHA 6

PONDĚLÍ:     8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN
STŘEDA:       8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN

DOKUMENTY K VYŘÍZENÍ PŘEDÁVEJTE DO PODATELNY NEBO ZAŠLETE POŠTOU:
REKTORÁT ČVUT, PODATELNA, PŘÍZEMÍ, DVEŘE Č. 132a, ZIKOVA 4, PRAHA 6
ZASÍLACÍ ADRESA: REKTORÁT ČVUT V PRAZE, ODBOR PRO STUDIUM A STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI, ZIKOVA 4, 166 36 PRAHA 6

 

Poplatky spojené se studiem centrálně administruje pracoviště Rektorátu ČVUT – Odbor pro studium a studentské záležitosti (OSSZ).

Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a čl. 11 Statutu ČVUT v Praze.

Odvolání proti Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium

 • Odvolat se lze proti Rozhodnutí o vyměření poplatku písemně ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení (doručení do vlastních rukou).
 • Poučení a upozornění pro podání odvolání naleznete ve svém Rozhodnutí.
 • Odvolání včetně žádosti o prominutí, snížení poplatku, odložení splatnosti nebo rozdělení poplatku na splátky lze zaslat poštou nebo doručit prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT na Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT.

  Úřední hodiny podatelny (Zikova 4, Praha 6 – přízemí naproti hlavní vrátnici):
  PO – ČT    8.00 – 15.00 hod.
  PÁ            8.00 – 14.00 hod.

  Adresa:
  ČVUT v Praze – rektorát
  Odbor pro studium a studentské záležitosti
  Zikova 4
  166 36  Praha 6
   

Náležitosti odvolání proti vyměření poplatku za studium:

Doporučení:

 • Pokud si ani po prostudování doporučených dokumentů nevíte opravdu rady, kontaktujte nás e-mailem:
  Blanka Hadrbolcová
  e-mail: blanka.hadrbolcova@cvut.cz
   
Vlastník stránky: Dana Dubnová