Poplatky spojené se studiem - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Informace pro studenty ohledně Poplatků za delší studium v „době narušeného studia“

Definice "doby narušeného studia" viz související zákon č. 188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

 

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY:

STUDENTI FAKULT
kontakt na studijní oddělení a podatelnu a úřední hodiny těchto pracovišť naleznete na webových stránkách fakulty:  
https://www.cvut.cz/fakulty-a-pracoviste

STUDENTI MÚVS
Blanka Novotná, +420 224 353 468, blanka.novotna@cvut.cz
ČVUT-CIIRC, Budova B, Rektorát ČVUT – Odbor pro studium a studentské záležitosti, Kancelář 706
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice

PONDĚLÍ:     8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN
STŘEDA:       8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN

Úřední hodiny a adresa podatelny Rektorátu ČVUT
PO – ČT    8.00 – 15.00 hod.
PÁ            8.00 – 14.00 hod.

ČVUT v Praze – rektorát
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6 - Dejvice

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ  O VYMĚŘENÍ POPLATKU PŘEDÁVEJTE:
- STUDENTI FAKULT DO PODATELNY FAKULTY,
- STUDENTI MÚVS DO PODATELNY REKTORÁTU

 

Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a čl. 11 Statutu ČVUT v Praze.

Odvolání proti Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium

  • Odvolat se lze proti Rozhodnutí o vyměření poplatku písemně ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení.
  • Poučení o možnosti podat odvolání naleznete ve svém Rozhodnutí o vyměření poplatku.
  • Odvolání včetně žádosti o prominutí, snížení poplatku, odložení splatnosti nebo rozložení poplatku na splátky lze zaslat poštou nebo doručit prostřednictvím podatelny příslušné součásti.
  • Rozhodnutí o vyměření poplatku nabývá právní moci po 30 dnech od oznámení (doručení) rozhodnutí, pokud se ve správním řízení poplatník proti němu neodvolá.

Náležitosti odvolání proti vyměření poplatku za studium:

Doporučení:

  • Pokud si nevíte rady ani po prostudování doporučených dokumentů, kontaktujte nás e-mailem:
    Blanka Novotná
    e-mail: blanka.novotna@cvut.cz

Vymáhání neuhrazených poplatků spojených se studiem – exekuce

ČVUT v Praze vymáhá neuhrazené poplatky spojené se studiem, a to v zákonné lhůtě 10 let po jejich splatnosti na základě smlouvy, uzavřené s Exekutorským úřadem v Praze 6. Pro případ exekučního vymáhání ČVUT ve spolupráci s tímto úřadem pro své dlužníky připravilo toto Desatero, které jim pomůže zorientovat se ve vzniklé situaci.

Vlastník stránky: Najah Torbová