Oceňování ve vědě a výzkumu - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Medaile ČVUT

Může být zlatá nebo stříbrná. Uděluje se za významné zásluhy o rozvoj ČVUT ve vědeckovýzkumné, pedagogické nebo organizační oblasti. Ve výjimečných případech ji mohou získat i osobnosti, kolektivy či instituce, které se zasloužily o významný rozvoj společnosti, přírodních nebo technických věd nebo průmyslu.

Felberova medaile

Může být zlatá, stříbrná nebo bronzová. Uděluje se za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT.

Fond ČVUT

Je využíván k podpoře výzkumu, vývoje, umělecké a tvůrčí činnosti.  Finanční prostředky jsou poskytovány také na každoroční udílení Cen rektora.

Cena rektora

Uděluje se ve čtyřech kategoriích:

  • Za vynikající vědecký výsledek
  • Za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi
  • Za vynikající doktorskou práci
  • Za prestižní vědeckou publikaci
  • Za vynikající knižní publikaci

Ceny rektora ČVUT 2019 za vynikající výsledky ve výzkumu

Cena rektora za vynikající doktorskou práci

Fakulta stavební
Ing. Martin Doškář, Ph.D., „Wang tiling for modelling of heterogeneous materials“

Fakulta elektrotechnická
Ing. Jan Hlavnička, Ph.D., „Automated analysis of speech disorders in neurodegenerative diseases“

Cena rektora za prestižní publikaci

Fakulta elektrotechnická
doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D., Filip Radenović, Ph.D., Georgios Tolias, Ph.D. „Fine-Tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation“ v časopise IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“

Cena rektora za vynikající vědecký výsledek

Fakulta elektrotechnická
doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D., Ing. Michal Janošek, Ph.D. „Fluxgate magnetometr se šumem pod 1pT“

Titul doktor honoris causa

Je udělován významným domácím i zahraničním osobnostem, které se v mezinárodním měřítku zasloužily o rozvoj svého oboru nebo jiným způsobem přispěly ku prospěchu lidstva.

Přednostně jsou navrhovány na udělení titulu "doktor honoris causa" osobnosti z odborných oblastí, které tvoří zaměření a perspektivní orientaci ČVUT, a které svou činností přispěly též k rozvoji vědeckého bádání nebo inženýrského vzdělávání v České republice a na ČVUT.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský