You are here

Medaile ČVUT

Může být zlatá nebo stříbrná. Uděluje se za významné zásluhy o rozvoj ČVUT ve vědeckovýzkumné, pedagogické nebo organizační oblasti. Ve výjimečných případech ji mohou získat i osobnosti, kolektivy či instituce, které se zasloužily o významný rozvoj společnosti, přírodních nebo technických věd nebo průmyslu.

Felberova medaile

Může být zlatá, stříbrná nebo bronzová. Uděluje se za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT.

Fond ČVUT

Je využíván k odměňování pracovníků ČVUT, kteří získali Cenu rektora. Finanční prostředky Fondu ČVUT jsou použity také na ochranu duševního vlastnictví, licenční politiky ČVUT a oceňování úspěšných školitelů doktorandů a další aktivity na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Cena rektora

Uděluje se ve čtyřech kategoriích:

  • Za vynikající vědecký výsledek
  • Za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi
  • Za vynikající doktorskou práci
  • Za prestižní vědeckou publikaci

Titul doktor honoris causa

Je udělován významným domácím i zahraničním osobnostem, které se v mezinárodním měřítku zasloužily o rozvoj svého oboru nebo jiným způsobem přispěly ku prospěchu lidstva.

Přednostně jsou navrhovány na udělení titulu "doktor honoris causa" osobnosti z odborných oblastí, které tvoří zaměření a perspektivní orientaci ČVUT, a které svou činností přispěly též k rozvoji vědeckého bádání nebo inženýrského vzdělávání v České republice a na ČVUT.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský