Mezinárodní rada ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Mezinárodní rada ČVUT (International Advisory Board - IAB) byla ustanovena příkazem rektora ČVUT č. 14/2021 jako poradní sbor rektora a její statut a činnost se řídí zmíněným příkazem. Posláním rady je posuzovat hlavní směry vědecké a pedagogické činnosti ČVUT, výzkumných programů a jejich hodnocení a systému financování ČVUT.

Činnost rady, složení rady a její zasedání je stanovena zmíněným příkazem rektora. Rektor ČVUT současně ustanovil jako členy Rady následující význačné mezinárodní vědecké kapacity:    

  • prof. Herbert A. Mang, TU Wien, AT
  • prof. Ulrich Schmid, TU Wien, AT
  • prof. Jozsef Kovecses, McGIll University, CA
  • prof. Michael Vorländer, RWTH Aachen, DE
  • prof. Evangelos Hristoforou, National Technical University of Athens, GR
  • prof. Ivan Reimann, TU Dresden, DE
  • prof. Khosrow Mottaghy, RWTH Aachen, DE
  • prof. Kevin Warwick, University of Reading, UK
  • prof. János A. Bergou, City University of New York, USA
Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková