CTU Global Postdoc Fellowship - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Dvouletý stipendijní program poskytuje možnost rozvíjet vědeckou a výzkumnou kariéru na odborných pracovištích ČVUT v Praze. Po úspěšném výběrovém řízení a získání stipendia se stávají členkami a členy vědecko-výzkumných týmů vedených mentorem.

V rámci 1. výzvy (2022-2024) se do Programu zapojilo 32 postdoktorandek a postdoktorandů, kteří působí na všech fakultách ČVUT, Kloknerově ústavu, CIIRC, ÚTEF a Masarykově ústavu vyšších studií.

Aktuálně probíhají výběrová řízení 2. výzvy na období 2023 – 2025.

Bližší informace pro případné zájemce jsou k dispozici na anglické verzi stránky programu.

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková