Poskytovatelé podpory vědeckovýzkumné činnosti - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT v  současné době systematicky podporuje rozvoj vědecko-pedagogických pracovníků. Nedílnou součástí jejich odborného a profesního růstu je účast na vědecko-výzkumných projektech v ČR, v zahraničí a spolupráce s průmyslem. Mezi nejvýznamnější poskytovatele finanční podpory na vědu a výzkum patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR; ze zahraničí je to pak především Evropská komise prostřednictvím rámcových programů na podporu vědy a výzkumu (H2020, Horizon Europe etc.).

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková