Doktorské studium - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Posláním studia doktorských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze je systematická výchova uchazečů k hlubší samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu a vývoji nebo v oblasti umění, a dále jejich vlastní vědecká nebo umělecká činnost.

Přehled akreditovaných doktorských studijních programů

Témata disertačních prací pro doktorské studium

Informace o studiu a přijímacím řízení do doktorského studia jsou dostupné na webových stránkách fakult a ústavů ČVUT v Praze.

Celoškolský doktorský studijní program Historie techniky (CDSP HT)

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský