Mimořádná přijímací řízení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Mimo řádné přijímací zkoušky vypisují fakulty ČVUT a MÚVS také následné přijímací zkoušky na vybrané bakalářské studijní programy. Pro akademický rok 2024/2025 jsou to následující možnosti. Přihlášku na ČVUT je možné vyplnit na https://prihlaska.cvut.cz/.

 

Fakulta stavební

Studijní programy:

Stavební inženýrství, Architekturu a stavitelství, Geodézii a kartografii, Management a ekonomiku ve stavebnictví, Stavitelství nebo Civil Engineering (v AJ)

Přihlášku lze podat do:

  • 31. července 2024
Další informace

Fakulta strojní

Studijní programy:

Strojní inženýrství

Přihlášku lze podat do:

  • 18. srpna 2024
Další informace

Fakulta elektrotechnická

Studijní programy:

Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Lékařská elektronika a bioinformatika, Otevřená informatika a Otevřené elektronické systémy

Přihlášku lze podat do:

  • 19. srpna 2024
Další informace

Fakulta jaderná a fy­zikálně inženýrská

Studijní programy:

Všechny bakalářské studijní programy

Přihlášku lze podat do:

  • 30. srpna 2024
Další informace

Fakulta dopravní

Studijní programy:

Technika a technologie v dopravě a spojích, Profesionální pilot, Technologie údržby letadel

Přihlášku lze podat do:

  • Praha – 9. srpna 2024
  • Děčín – 25. srpna 2024
Další informace

Fakulta biomedi­cín­ského inženýrství

Studijní programy:

Biomedicínská technika, Optika a optometrie, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Přihlášku lze podat do:

  • 9. srpna 2024
Další informace

Masarykův ústav vyšších studií

Studijní programy:

Projektové řízení inovací a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Přihlášku lze podat do:

  • 30. srpna 2024
Další informace

 

Vlastník stránky: Najah Torbová