Plán genderové rovnosti - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Plán genderové rovnosti na ČVUT v Praze na období 2021–2024

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan – GEP) na ČVUT v Praze byl realizován v rámci projektu HR Award. Tým pro genderovou rovnost na ČVUT v Praze je složen ze zástupců vedení, Akademického senátu, odborných, akademických a vědeckých pracovníků a studentů ČVUT v Praze.
Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové problematiky. Jeho cílem je přinést strukturální a kulturní změny v instituci v oblasti rovných příležitostí.

Oblasti zájmu GEP:

  • podmínky pro kariérní postup a rozvoj
  • možností slaďování pracovního a osobního života/rodičovství
  • pracovní podmínky – časová náročnost práce, flexibilní formy práce
  • zvažování odchodu z instituce/akademické sféry
  • výběr nových pracovníků
  • systém hodnocení vědecké a pedagogické práce
  • kultura pracovního prostředí
  • zkušenost se sexuálním obtěžováním a šikanou na pracovišti
  • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování

Povinný dokument pro návrhy projektů Horizon Europe s termínem uzávěrky v roce 2022.

Kontakt: gender@cvut.cz

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková