Informace ČVUT k situaci na Ukrajině - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

Ilustrační fotografie

Ukrajinští studenti s vízem dočasné ochrany si mohou podat žádost o stipendium, které je opět financováno v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2023.
V případě přiznání stipendia studenti obdrží finanční prostředky za období říjen až prosinec 2023 v souladu s pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Žádost o stipendium podávejte prostřednictvím studijního oddělení součásti, na které studujete.

Студенти громадяни України, які мають візу тимчасового захисту в Чехії, можуть цього року знову подати заявку на отримання стипендії, яка фінансується в рамках Фонду освітньої політики для підтримки навчання українських студентів у 2023 році.
У разі призначення стипендії студенти отримають кошти на період з жовтня по грудень 2023 року відповідно до розпоряджень Міністерство освіти, молоді та спорту.
Заявку на отримання стипендії можна подати через навчальний відділ факультету.

 

Potřebujete pomoci s překlady z češtiny do ukrajinštiny či naopak? Pomůže Vám online překladač.

ÚFAL translator

Kariérní Centrum ČVUT nabízí pomocnou ruku všem studentům z Ukrajiny, kteří nyní potřebují najít práci, a také jejich rodinám.

kariera@cvut.cz

CIPS nabízí studentům možnost využít psychologickou konzultaci, sociální a právní pomoc. Pokud cítíte, že by vám tato pomoc pomohla, neváhejte je kontaktovat.

cips@cvut.cz

 

Interní opatření

Příkaz rektora č. 02/2022 k válečné situaci na Ukrajině

„V důsledku napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace za účasti Běloruska jsem rozhodl o vydání následujících opatření, podporujících Ukrajinu a naše ukrajinské studenty, zaměstnance a jejich blízké.“

  • Ukázat aktuální znění

  • Dodatek č. 1 Příkazu rektora č. 02/2022

    V Článku IV. odstavec 2 zní:
    „(2) Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude na základě jejich žádosti doručené na SO přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru. Shodně může být posouzena žádost ukrajinských studentů, kteří odejdou do své vlasti za účelem poskytování zdravotnických služeb, či z jiných obdobně závažných důvodů; v žádosti musí být důvody dostatečným způsobem doloženy. Tato doba přerušení nebude započítána do celkové doby přerušení studia . ČVUT ukrajinským studentům garantuje, že budou moci následně v přerušeném studiu pokračovat a řádně dostudovat.“.

    Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 24. března 2022.

Informace

ČVUT pomáhá

Veškerá pomoc je směřována lidem s ukrajinskou příslušností. Zobrazované informace lze filtrovat podle cílové skupiny:

Často kladené dotazy

Vlastník stránky: Ilona Chalupská