Informace ČVUT k situaci na Ukrajině - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

Ilustrační fotografie

Potřebujete pomoci s překlady z češtiny do ukrajinštiny či naopak? Pomůže Vám online překladač.

ÚFAL translator

Hlavní kontakt pro ukrajinské studenty a zaměstnance ČVUT v českém, anglickém, ukrajinském i ruském jazyce.

+420 771 227 994
+420 771 227 995
(pondělí–neděle, 9.00–19.00)

ukrajina@cvut.cz

Kariérní Centrum ČVUT nabízí pomocnou ruku všem studentům z Ukrajiny, kteří nyní potřebují najít práci, a také jejich rodinám.

kariera@cvut.cz

CIPS nabízí studentům možnost využít psychologickou konzultaci, sociální a právní pomoc. Pokud cítíte, že by vám tato pomoc pomohla, neváhejte je kontaktovat.

cips@cvut.cz

Interní opatření

Příkaz rektora č. 02/2022 k válečné situaci na Ukrajině

„V důsledku napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace za účasti Běloruska jsem rozhodl o vydání následujících opatření, podporujících Ukrajinu a naše ukrajinské studenty, zaměstnance a jejich blízké.“

  • Ukázat aktuální znění

  • Dodatek č. 1 Příkazu rektora č. 02/2022

    V Článku IV. odstavec 2 zní:
    „(2) Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude na základě jejich žádosti doručené na SO přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru. Shodně může být posouzena žádost ukrajinských studentů, kteří odejdou do své vlasti za účelem poskytování zdravotnických služeb, či z jiných obdobně závažných důvodů; v žádosti musí být důvody dostatečným způsobem doloženy. Tato doba přerušení nebude započítána do celkové doby přerušení studia . ČVUT ukrajinským studentům garantuje, že budou moci následně v přerušeném studiu pokračovat a řádně dostudovat.“.

    Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 24. března 2022.

Informace

ČVUT pomáhá

Veškerá pomoc je směřována lidem s ukrajinskou příslušností. Zobrazované informace lze filtrovat podle cílové skupiny:

Další odkazy

Často kladené dotazy

Vlastník stránky: Ilona Chalupská