Picture

  • Databázový program DNEP obsahuje nabídky výsledků vědeckovýzkumné činnosti pro průmysl v rámci "přenosu technologií" a pro spolupráci s ostatními univerzitami a vědeckovýzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí.
  • Poskytuje přehled expertů z nejrůznějších oborů a unikátních přístrojů a přístroje na ČVUT
  • Je určen učitelům, vědeckým pracovníkům a studentům ČVUT a samozřejmě i nejširší odborné veřejnosti a dalším zájemcům mimo ČVUT, kupř. novinářům. Je tak využíván jak uvnitř, tak i vně ČVUT.
  • Databázový program DNEP obsahuje 2 nezávislé jazykové verze záznamů.
    Pro zadání nového příspěvku nebo hledání v daném jazyce se musíte přepnout do požadované verze (český jazyk, anglický jazyk).
  • Webové stránky DNEP : dnep.cvut.cz
Vlastník stránky: Karel Žebrakovský