You are here

Picture

Kandidáti na rektora ČVUT pro období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2022

Volební komise 9. 10. 2017 otevřela obálky s pěti přihláškami. Všechny vyhovovaly podmínkám. Máme těchto pět kandidátů na funkci rektora ČVUT.

Události, data, postup

 • 9. 10. 2017, 12.00 – Uzávěrka pro kandidáty.
 • 11. 10. 2017, 13.30 – Představení kandidátů na zasedání AS ČVUT.
  Každý z kandidátů bude mít 20 min na představení svého programu.  Pořadí prezentací se určí losem. Po všech prezentacích budou následovat odpovědi na otázky z pléna.  Průběh bude moderovat předseda AS ČVUT.
 • 13. 10. 2017 – 15. 10. 2017 - Neformální setkání kandidátů se členy AS ČVUT.
  Všichni kandidáti budou mít možnost zúčastnit se setkání ve školicím středisku FA ČVUT v Praze (Tuláčkův statek, obec Kruh u Jilemnice). Každý kandidát bude moci neformálně mluvit se členy AS ČVUT samostatně bez účasti ostatních kandidátů. Pořadí kandidátů se vylosuje na zasedání AS ČVUT 11. 10. 2017 a stanoví se časový rozvrh.
 • 18. 10. 2017, 13.30 – Představení kandidátů před členy akademické obce a zaměstnanci ČVUT.
  Kongresový sál Masarykovy koleje. Představení bude formou panelové diskuse moderované předsedou AS ČVUT
 • 25. 10. 2017 - Volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze.
  Po úspěšné volbě bude osoba navržena prezidentovi České republiky ke jmenování rektorem ČVUT. Postup volby se řídí článkem 4 Jednacího řádu AS ČVUT.

Příležitost pokládat otázky kandidátům na rektora ČVUT

 • Osobně 18. 10. na představení kandidátů před členy akademické obce a zaměstnanci ČVUT.
 • Ve vlákně Diskusního fóra ČVUT ve vlákně Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017
 • Na facebookové stránce AS ČVUT.
 • Když se stane, že kandidát na rektora neodpoví na Vaši otázku na diskusním fóru ČVUT nebo facebookové stránce AS ČVUT a Vy sám(a) nebudete moci 18. 10. 2017 přijít osobně na představení kandidátů před členy akademické obce, požádejte někoho přítomného, např. člena AS ČVUT, ať Vaši otázku položí.
 • Všechna zasedání AS ČVUT jsou veřejná. Na zasedáních 11. 10. 2017 a 25. 10. 2017 bude diskuse především mezi kandidáty a členy AS ČVUT. Pro dotazy veřejnosti bude omezený prostor.

Členové volební komise

 • prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (předseda)
 • Marie Dvořáková
 • prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
 • Ing. Kateřina Chytrá
 • RNDr. Petr Olšák
Vlastník stránky: Kateřina Chytrá