Úřední deska - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Úřední deska ČVUT je umístěna v prostoru Rektorátu v přízemí budovy B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6.. V souladu § 26 odst. 1 správního řádu vede ČVUT úřední desku v elektronické podobě. Na úřední desce univerzity se podle č. 45 Statutu ČVUT zveřejňují informace týkající se celé vysoké školy.

 • Číslo jednací
  Název
  Zveřejněno od – do
  Součást / Kategorie
  Soubory ke stažení
 • CVUT00008536/2023
  Výběrové řízení - vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví (VCPD) - akademický pracovník
  11. 5. 2023 – 12. 6. 2023
 • CVUT00008540/2023
  Výběrové řízení - vedoucí Ústavu krajinářské architektury - akademický pracovník
  11. 5. 2023 – 12. 6. 2023
 • CVUT00008539/2023
  Výběrové řízení - vedoucí Ústavu památkové péče - akademický pracovník
  11. 5. 2023 – 12. 6. 2023
 • ST2975/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Maxim Petricov
  2. 6. 2023 – 16. 6. 2023
 • ST2974/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Maxim Petricov
  2. 6. 2023 – 16. 6. 2023
 • CVUT00009152/2023
  Výběrové řízení - ZS 2023-2024 - akademičtí pracovníci
  23. 5. 2023 – 22. 6. 2023
 • ST3081/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Lipenský
  8. 6. 2023 – 22. 6. 2023
 • ST3079/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Lipenský
  8. 6. 2023 – 22. 6. 2023
 • ST3078/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Lipenský
  8. 6. 2023 – 22. 6. 2023
 • ST3080/23/15922/Redli
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Lipenský
  8. 6. 2023 – 22. 6. 2023
 • ST3122/23/15922/Říhov
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Danylo Barabash
  9. 6. 2023 – 23. 6. 2023

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková