Úřední deska - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Úřední deska ČVUT je umístěna v prostoru Rektorátu v přízemí budovy B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6.. V souladu § 26 odst. 1 správního řádu vede ČVUT úřední desku v elektronické podobě. Na úřední desce univerzity se podle č. 45 Statutu ČVUT zveřejňují informace týkající se celé vysoké školy.

 • Číslo jednací
  Název
  Zveřejněno od – do
  Součást / Kategorie
  Soubory ke stažení
 • ST202/21/16921/Tet
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bendiuk
  4. 5. 2021 – 19. 5. 2021
 • ST42/21/16921/Vicen
  Oznámení o možnosti převzít písemnost Almtairi Khaled
  18. 5. 2021 – 1. 6. 2021

Vlastník stránky: Jiří Boháček, kvestor