You are here

Úřední deska ČVUT je umístěna v prostoru Rektorátu v přízemí budovy B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6.. V souladu § 26 odst. 1 správního řádu vede ČVUT úřední desku v elektronické podobě. Na úřední desce univerzity se podle č. 45 Statutu ČVUT zveřejňují informace týkající se celé vysoké školy.

 • Číslo jednací
  Název
  Zveřejněno od – do
  Součást / Kategorie
  Soubory ke stažení
 • 381/20/13922/Býmov
  Rozhodnutí o ukončení studia BP3 - Kybernetika a robotika
  23. 3. 2020 – 6. 4. 2020
 • ST82/20/13922/Fialo
  Rozhodnutí o vyměření poplatku - Tomáš Nagy
  26. 3. 2020 – 9. 4. 2020
 • 251/20/13922/Turko
  Rozhodnutí o ukončení studia - Milan Lang
  26. 3. 2020 – 9. 4. 2020

Vlastník stránky: Jiří Boháček, kvestor