You are here

 • Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání pro seniory.
 • Přihlásit se může každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu (nejméně však 60 let) a také osoby, bez ohledu na věkovou hranici, které jsou v plném invalidním důchodu.
 • Oblasti, ve kterých se mohou senioři na ČVUT vzdělávat, jsou velmi různorodé, vycházejí především z odborného zaměření pořádajícího pracoviště. Převažují technické disciplíny, ale v nabídce jsou i kurzy z oblasti lékařství, umění, sportu, osobnostního rozvoje a výuka jazyků.
 • Univerzita třetího věku ČVUT v Praze je členem Asociace univerzit třetího věku  sdružující instituce, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené občanům ČR v důchodovém věku.

Katalog programů a kurzů U3V

Novinky

Informace a kontakty

 • Programy a kurzy U3V na letní semestr 2018/2019 jsou vypisovány do 18. 2. 2019. 
 • Informace k vybranému kurzu poskytne garant nebo kontaktní osoba, kontakty jsou uvedeny v popisu kurzu.
 • Elektronickou přihlášku do kurzu vyplňte v Katalogu programů a kurzů U3V u vybraného kurzu a odešlete. Následně obdržíte e-mailem potvrzení přihlášky a údaje o platbě.
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu na U3V je vyplnění elektronické přihlášky* a zaplacení kurzovného.
 • Cena kurzu je uvedena v popisu kurzu. Informace k platbě obdržíte e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky. Úhrada je možná složenkou na poště nebo bankovním převodem (vyplňte variabilní symbol, který Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu po přijetí elektronické přihlášky).
 • *Kurzy jsou obsazovány do vyčerpání vypsané kapacity. Zájemci, kteří se přihlásí nad tento limit, jsou zařazeni jako náhradníci. O zařazení do kurzu jsou informováni e-mailem.
 • Kontaktní osoba při potížích s přihlášením do kurzu U3V:

Klára Neufusová
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Rektorát ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6
tel.: 224 353 459
e-mail adresa: klara.neufusova@cvut.cz
Úřední hodiny: po - čt 8:30-11:00, 13:00-15:00

Slavnostní promoce absolventů U3V v Betlémské kapli

Historie U3V na ČVUT

Vzdělávání seniorů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) v rámci Univerzity třetího věku (U3V) bylo zahájeno v akademickém roce 1998/1999. První kurzy byly zaměřeny na rozvoj počítačových a technických dovedností. V dalších letech se do systematického odborného i zájmového vzdělávání seniorů postupně zapojilo všech osm fakult ČVUT, vysokoškolské ústavy a odborná pracoviště. 

 

Prevence domácího násilí - záznam přednášky PhDr. Venglářové

Pražská technika 2/2018 - Celoživotní vzdělávání na ČVUT

Vlastník stránky: Dana Dubnová