You are here

Novinky

 • Vážení zájemci o celoživotní vzdělávání na ČVUT.
  Na našich stránkách nyní není uvedena nabídka kurzů a programů celoživotního vzdělávání pro zimní semestr 2019/2020, protože pro Vás připravujeme nové webové stránky, které budou pro Vás uživatelsky příznivější, modernější, umožní přímé platby kartou apod.
  Nové stránky budou zpřístupněny  v druhé polovině prázdnin, nejpozději však 1. září 2019, tedy téměř celý měsíc před zahájením nového akademického roku
  Děkujeme za pochopení.

Obecné informace

 • Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání pro seniory.
 • Přihlásit se může každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu (nejméně však 60 let) a také osoby, bez ohledu na věkovou hranici, které jsou v plném invalidním důchodu.
 • Oblasti, ve kterých se mohou senioři na ČVUT vzdělávat, jsou velmi různorodé, vycházejí především z odborného zaměření pořádajícího pracoviště. Převažují technické disciplíny, ale v nabídce jsou i kurzy z oblasti lékařství, umění, sportu, osobnostního rozvoje a výuka jazyků.
 • Univerzita třetího věku ČVUT v Praze je členem Asociace univerzit třetího věku  sdružující instituce, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené občanům ČR v důchodovém věku.

Slavnostní promoce absolventů U3V v Betlémské kapli

Historie U3V na ČVUT

Vzdělávání seniorů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) v rámci Univerzity třetího věku (U3V) bylo zahájeno v akademickém roce 1998/1999. První kurzy byly zaměřeny na rozvoj počítačových a technických dovedností. V dalších letech se do systematického odborného i zájmového vzdělávání seniorů postupně zapojilo všech osm fakult ČVUT, vysokoškolské ústavy a odborná pracoviště. 

Další informace

Vlastník stránky: Dana Dubnová