Rada pro vnitřní hodnocení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školáchstatutem ČVUT a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality ČVUT, akreditačním řádem ČVUT a Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.

a) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

e) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

Usnesení ze zasedání RVH ČVUT

Zápisy ze zasedání RVH ČVUT

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2023

 • 17
  Led
  2023
 • 31
  Led
  2023
 • 14
  Úno
  2023
 • 7
  Bře
  2023
 • 11
  Dub
  2023
 • 16
  Kvě
  2023
 • 13
  Čvn
  2023

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2022

 • 18
  Led
  2022
 • 15
  Úno
  2022
 • 22
  Bře
  2022
 • 12
  Dub
  2022
 • 10
  Kvě
  2022
 • 7
  Čvn
  2022
 • 28
  Čvn
  2022
 • 8
  Čvc
  2022
 • 20
  Zář
  2022
 • 11
  Říj
  2022
 • 15
  Lis
  2022
 • 6
  Pro
  2022

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2021

 • 19
  Led
  2021
 • 23
  Úno
  2021
 • 23
  Bře
  2021
 • 13
  Dub
  2021
 • 11
  Kvě
  2021
 • 8
  Čvn
  2021
 • 15
  Čvn
  2021
 • 21
  Zář
  2021
 • 19
  Říj
  2021
 • 30
  Lis
  2021
 • 14
  Pro
  2021

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2020

 • 28
  Led
  2020
 • 25
  Úno
  2020
 • 24
  Bře
  2020
 • 14
  Dub
  2020
 • 19
  Kvě
  2020
 • 23
  Čvn
  2020
 • 15
  Zář
  2020
 • 20
  Říj
  2020
 • 27
  Říj
  2020
 • 24
  Lis
  2020
 • 15
  Pro
  2020

Termíny zasedání RVH ČVUT v roce 2019

 • 26
  Úno
  2019
 • 26
  Bře
  2019
 • 30
  Dub
  2019
 • 21
  Kvě
  2019
 • 25
  Čvn
  2019
 • 3
  Žář
  2019
 • 17
  Zář
  2019
 • 22
  Říj
  2019
 • 12
  Lis
  2019
 • 17
  Pro
  2019

Doplňující informace

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě podle § 77b, odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách mohou být zpřístupněny orgánům a členům orgánů vysoké školy a jejích součástí a Akreditačnímu úřadu a ministerstvu (nejde o veřejnou listinu). Zpráva a její dodatky jsou předávány datovou schránkou NAÚ, a to bezprostředně po jejich schválení AS ČVUT. Tudíž není třeba v žádostech o akreditace uvádět odkaz na uložiště ČVUT, neboť NAÚ tyto dokumenty řádně obdrží v souladu se zákonem a může s nimi disponovat.

Související dokumenty

Další související dokumenty naleznete v sekci Vnitřní předpisy.

Formuláře ke stažení

Složení Rady pro vnitřní hodnocení

Vlastník stránky: Renáta Matoušková