You are here

Garanti kurzů celoživotního vzdělávání na fakultách a součástech ČVUT:

FSv Ing. Ditta Saláková 224 354 698
FS Ing. Růžena Petrová, Ph.D. 224 352 572
FEL doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. 224 352 796
FJFI Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. 224 358 296
FA doc. Ing. arch. Irena Šestáková 224 356 276
FD doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 224 359 160
FBMI Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. 224 358 496
FBMI doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. 224 359 899
FIT Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. 224 357 461
224 359 857
Ing. Marie Studničková, CSc. 224 353 503
MÚVS Mgr. Tomáš Groll 224 355 021
ÚTEF Ing. Karel Smolek, Ph.D. 224 359 219
ÚTVS Mgr. Klára Minaříková 224 351 897
224 351 896
RČVUT Ing. Dana Dubnová 224 353 469
Vlastník stránky: Dana Dubnová