You are here

Garanti kurzů celoživotního vzdělávání na fakultách a součástech ČVUT:

FSv Ing. Ditta Saláková 224 354 698
FS Ing. Růžena Petrová, Ph.D. 224 352 572
FEL doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. 224 352 796
FJFI Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. 224 358 296
FA doc. Ing. arch. Irena Šestáková 224 356 276
FD doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 224 359 160
FBMI Mgr. Veronika Vymětalová 312 608 206
FIT doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. 224 359 872
Ing. Marie Studničková, CSc. 224 353 503
MÚVS Mgr. Tomáš Groll 224 355 021
ÚTEF Ing. Karel Smolek, Ph.D. 224 359 219
RČVUT Ing. Dana Dubnová 224 353 469
Vlastník stránky: Dana Dubnová