Projekty na podporu rozvoje - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Rozvoj vzdělávací činnosti univerzity podporuje finančně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou projektů Institucionální plánu (IP) a Centralizovaných rozvojových projektů (CRP). Rozvojové projekty univerzity se připravují v souladu s Dlouhodobým záměrem a jeho každoroční aktualizací.

Rozvoj univerzity je rovněž podporován projekty v rámci Strukturálních fondů EU.

Pro cílenou podporu a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec pracoviště a fakulty, k prezentaci vzdělávací a s ní spojené činnosti v národním nebo mezinárodním měřítku je na ČVUT založen Fond na podporu celoškolských aktivit.

Informace o Rozvojových programech MŠMT, Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Fondu celoškolských aktivit (FCA) a Strukturální fondy EU najdete na stránkách Intranetu: https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-a-granty/.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková