You are here

Patentové středisko bylo na začátku roku 2016 sloučeno s Odborem pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT), který zodpovídá za jeho činnost. Došlo tak ke sjednocení agendy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, který s ochranou duševního vlastnictví úzce souvisí. Cílem je efektivnější fungování a úspěšnost transferu technologií.

Poskytované služby:

  • poradenství a konzultace
  • rešerše
  • ochrana průmyslových práv
  • vypracování a podání přihlášky vynálezu, průmyslového vzoru, užitného vzoru, ochranné známky v ČR i do zahraničí
  • možnost podání žádosti o podporu financování v případě mezinárodní ochrany z Licenčního fondu ČVUT
  • zastupování v řízení před příslušným úřadem
  • sledování zákonných lhůt spojených s ochranou průmyslového vlastnictví včetně lhůt splatnosti správních a udržovacích poplatků
  • Licenční fond

Kontakt

Vlastník stránky: Jitka Vrbová Seguin