You are here

Komise pro SÚZ úzce spolupracuje se Správou účelových zařízení ČVUT (SÚZ ČVUT) a dohlíží na její hospodaření. Jedná v zájmu zaměstnanců a studentů ČVUT a dalších osob využívajících ubytovací, stravovací či jiná zařízení spadající pod správu SÚZ ČVUT. Svoji činnost komise koordinuje se studentskými samosprávami působícími na ČVUT.

Kontakt na komisi: ksuz@konference.cvut.cz

Předseda

Členové

Vlastník stránky: Jan Janoušek