You are here

Projekt realizujeme od roku 2011 a jeho podstatou jsou individuální stáže na ČVUT pro středoškolské studenty.   

Cílem Junior Tech University je navázat kontakt se studenty, které zajímá technika a přírodní vědy, již během jejich studia na střední škole. Projekt umožnuje vybraným studentům poznat akademické prostředí ještě před konečnou volbou vysoké školy…

Díky komunikaci se středoškolskými výchovnými poradci víme, že jsou na středních školách nadaní studenti, kteří by chtěli ve svém volném čase dělat ještě něco navíc - rozšiřovat a prohlubovat si svoje vědomosti a znalosti v oblasti vědy a výzkumu. Střední škola jim ale takovou aktivitu nemůže nabídnout.

Zájemci se mohou přihlásit přes webové stránky http://www.juniortechuniversity.cz/.

Pro stáž vybereme ty nejlepší z nich, kterým na příslušné fakultě ČVUT zajistíme vhodné mentory. Jedná se o akademické pracovníky ČVUT nebo studenty doktorského studia. Ti se budou vybraným studentům po dobu několika měsíců individuálně věnovat, budou s nimi spolupracovat na vědeckém projektu, zajistí studentům účast na vybraných přednáškách a seminářích ČVUT. Stáž bude zakončena společným slavnostním setkáním stážistů a mentorů, představením vědeckých projektů a prezentací o průběhu a přínosu stáže.

Pokud studujete střední školu a máte zájem poznat prostředí ČVUT, zapojte se do projektu Junior Tech University. Kontaktní osobou je PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká, tel. 224 353 417, e-mail: lenka.kubesova.zapotocka@cvut.cz

Vlastník stránky: Andrea Vondráková