Informace ČVUT ke Koronaviru - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze
Koronavirus způsobuje onemocnění připomínající chřipku, které může být velmi nebezpečné zejména pro lidi s oslabeným organismem. Přenáší se z člověka na člověka po úzkém kontaktu tzv. kapénkovou infekcí. Neprojevuje se ihned, ale až po 7–14 dnech. Vzhledem k vážnosti situace přinášíme na této stránce souhrn nejdůležitějších informací, které budeme nadále průběžně aktualizovat podle vývoje.

Zobrazované informace lze filtrovat podle cílové skupiny (ostatní obsah bude skryt). Další zúžení objemu zobrazených informací je možné zadáním vlastního hledaného textu. Obojí lze kombinovat, filtr cílových skupin má vždy přednost.

Základní informace^

Mimořádná opatření MZČR

(Kompletní seznam mimořádných opatření MZČR)

Očkovací místo

 • ČVUT aktuálně zajišťuje vlastní očkovací místo v Praze. Jedná se o ordinaci MUDr. Lucie Jarešové na Karlově náměstí (Karlovo náměstí 313/8, Praha 2) – zde je třeba se předem registrovat přes centrální registr ministerstva, pracoviště L DermamedEst (Karlovo náměstí 313/8, Praha 2).

Důležitá interní upozornění

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšla následující interní opatření:
 • Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem
 • Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT

Pokud se u vás vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dušnost, kašel, teplota)

 • Zůstaňte doma nebo na koleji a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Telefonicky kontaktujte lékaře nebo lékařskou pohotovost a informujte je o případném pobytu v rizikové oblasti.
 • Pokud lékař doporučí, kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy:
  Informace týkající se Covid-19, žádanek na odběr aj.
  Tel.: +420 296 336 700
 • Do karantény spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musejí i lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.
 • Osoby, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě a dále osoby, jejichž výsledek testu na koronavirus je pozitivní, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit též na email koronavirus@cvut.cz a zároveň příslušné zodpovědné osobě na fakultě/ústavu (viz kontakty níže) a bezodkladně opustit prostory ČVUT.
 • Zaměstnanci jsou povinni:
  1. oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému,
  2. uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali
  3. uvést tyto údaje: datum testování, jméno a příjmení, datum narození, číslo pojištěnce, název zdravotní pojišťovny. Tato povinnost platí obdobně pro členy orgánů ČVUT.
 • Studenti jsou povinni uvést tyto podpůrné informace:
  1. jméno a příjmení
  2. se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali
  3. na jakých fakultách ČVUT studují
  4. v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost
  5. případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni).

Kontakty na fakulty

Fakulta stavební
Eva Šteffelová
Tel.: +420 224 357 101
Fakulta strojní
Ing. Jiří Zápotocký
Mobil: +420 771 125 980
Fakulta elektrotechnická
Ing. Radka Šmajsová
Tel.: +420 224 352 016
Fakulta elektrotechnická
Dita Květová
Tel.: +420 224 352 015
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Jitka Šebková (kontakt pro zaměstnance)
Tel.: +420 224 358 272
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Veronika Ferencziová (kontakt pro studenty)
Tel.: +420 224 358 357
Fakulta architektury
Ing. Jana Tóthová
Tel.: +420 224 356 240
Fakulta dopravní
Dana Uherková
Mobil: +420 733 696 308
Fakulta biomedicínského inženýrství
Tereza Trousilová, Dis.
Tel.: +420 224 358 419
Fakulta informačních technologií
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (pro studenty)
Tel.: +420 224 359 857
Mobil: +420 737 378 430
Fakulta informačních technologií
Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA (pro zaměstnance)
Tel.: +420 224 359 820

Kontakty na vysokoškolské ústavy

Kloknerův ústav
Miloslava Bezděková
Mobil: +420 602 148 166
Masarykův ústav vyšších studií
Šárka Cindrová
Mobil: +420 733 691 419
Ústav tělesné výchovy a sportu
PaedDr. Luboš Neuman
Mobil: +420 731 142 145
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Aleš Kozubek
Mobil: +420 777 076 898
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Šárka Kohoutová
Tel.: +420 224 354 131
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
Mobil: +420 731 659 850

Hlášení pozitivního testu na koronavirus

Pozitivní test na koronavirus nahlaste zároveň na níže uvedený e-mail:
Ivana Kinkalová
Mobil: +420 724 176 314
Jana Rückerová
Mobil: +420 739 033 827

Detaily k opatřením^

Studium

 • Harmonogram AR 2020/2021 Nejsou plánovány žádné změny v harmonogramu AR 2021/22 s ohledem na současnou epidemiologickou situaci. Platný harmonogram je k nalezení na stránce Legislativa týkající se studia.

Informace pro studenty v programu Erasmus+ a zahraniční studenty

 • Výjezdy do zahraničí Podobné informace pro účastníky programu Erasmus+ naleznete na webu Studuj ve světě.
 • Zahraniční studenti samoplátci
 • Obnovení pobytového oprávnění pro studenty a dlouhodobá víza Řešení pobytových záležitostí cizinců na území České republiky ode dne 17. července 2020 dle nařízení Ministerstva vnitra ČR. (hypertextový odkaz řešení pobytových záležitostí).
 • Další informace MVČR
  • Odkaz na kompletní informace MVČR k tématu naleznete v sekci Další odkazy.
 • Zkušenosti našich studentů z výměnných pobytů
  • Přinášíme krátké shrnutí zkušeností našich studentů z výměnných pobytů během pandemie.
 • Kontakty na zahraniční oddělení
  prof. Oldřich Starý
  Prorektor pro zahraniční vztahy
  Tel.: +420 224 355 140
  Mgr. Eva Kopecká
  Institucionální koordinátor programu Erasmus+
  Lucie Bílová
  Incoming Student Coordinator
  (Erasmus Program)
  Mgr. Kateřina Bošková
  Koordinátorka výměnných programů
  (vyjíždějící studenti do zahraničí)
  Ing. Jana Dudková
  Koordinátorka evropských programů
  (např. ATHENS, stáže)
  Marie Krystýnová
  Incoming Student Coordinator
  (Bilateral agreements)
  Tel.: +420 224 353 495
  Erika Ľahká
  Study at CTU Project Coordinator
  Mobil: +420 725 826 888

Koleje

Menzy

 • 10.9.2021: Od 13. 9. 2021 jsou otevřeny všechny stravovací provozy.

Ústřední knihovna ČVUT

 • Mimořádná opatření
 • Stále máte nepřetržitý online přístup k e-knihám, časopisům a k dalším odborným elektronickým zdrojům.
 • Doporučujeme:
  • Webové stránky knihovny Fungují jako informační a přístupový bod k fondům a službám ÚK pro studenty, pracovníky školy i veřejnost.
  • Distanční studium s ÚK ČVUT Rozcestník vytvořený pro všechny, kteří potřebují zázemí pro své studium a psaní odborných textů. Obsahuje informace k získávání dokumentů offline/online, možnosti konzultací, online akce knihovny a další užitečné odkazy.
  • E-zdroje dostupné během koronaviru Speciálně vytvořená stránka, kde jsou shromážděny různorodé informace o dočasně zpřístupněných zdrojích, webinářích a službách nejen naší knihovny, ale i dalších knihoven a různorodých platforem. Stránky jsou průběžně doplňovány podle momentální nabídky a domluvě s producenty i po skončení mimořádných opatření!
  • Knihovnické okénkoŘešíte výpůjčky/rezervace, vyhledávání informací, psaní závěrečné práce nebo citování? Knihovna je tu pro vás online.

Univerzitní knihkupectví odborné literatury

 • Univerzitní knihkupectví odborné literatury v přízemí NTK je od 10. května 2021 opět otevřeno. K nákupu lze využít také e-shop.
 • Skripta a další knihy zakoupené přes e-shop si můžete nechat poslat zásilkovou službou.
 • Zakoupit si zde můžete skripta, odborné knihy a učebnice nejen autorů-vyučujících či vědců z ČVUT, ale i další publikace v oborech studovaných na ČVUT a VŠCHT. Ke koupi jsou i další nezbytnosti k Vašemu úspěšnému studiu, nebo třeba i něco nového ke čtení.
 • Kontakt:
  Telefon: +420 224 355 003

Poradenské služby

Informační centrum ČVUT

 • Od 4. ledna 2021 je Informační centrum zavřeno. E-shop pro nákup propagačních předmětů funguje bez omezení.
 • Pokud si objednáte propagační předměty s logem ČVUT z našeho e-shopu, nabízíme vám možnost osobního vyzvednutí objednaného zboží v budově ČVUT-CIIRC, Praha 6. Po připsání platby převodem na náš účet vás obratem kontaktujeme pro domluvení termínu výdeje.

Sportoviště ČVUT

 • Od 24. 5. 2021 jsou otevřena všechna venkovní a vnitřní sportoviště ČVUT, provoz se řídí směrnicemi a opatřením MZČR. Podrobné informace k pravidlům sportování v jednotlivých sportovištích naleznete na stránkách ÚTVS.
 • Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT doporučuje studentům, aby v nestandardním období zařadili do svého denního režimu pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu. Pro inspiraci můžete využít webové stránky ÚTVS, kde naleznete zpracovaná metodická videa a cvičební programy: turistika, zdravotní tělesná výchova, powerjóga, jóga, sebeobrana, kondiční posilování, frisbee, plavání, tenis, badminton a stolní tenis.

Služby Výpočetního a informačního centra ČVUT

 • Poskytované služby Výpočetního a informačního centra ČVUT a podporu z oblasti IT najdete na webu IST. Zde najdete vše, co Vám můžeme nabídnout. Hned na úvodní stránce najdete i odkazy na nejnavštěvovanější stránky a kompletní rozcestník poskytovaných služeb. V těchto dnech je nejpopulárnější podpora elektronické komunikace a distančního vzdělávání. Informace kde a jak je získáte, včetně návodů a webinářů najdete na stránce věnované Microsoft Teams.
 • Pokud máte problém a nevíte si rady, tak neváhejte a napište do Helpdesku. Naši operátoři určitě najdou cestu jak pomoci.
 • V případě problémů s heslem, průkazem, certifikátem využijte služby Vydavatelství průkazů.
 • Kontakt:
  Ing. Michaela Poslední
  Mobil: +420 224 358 434
 • Neváhejte a fungujte virtuálně.

Archiv ČVUT

 • Badatelna Archivu ČVUT bude zpřístupněna od pouze po předchozím objednání a potvrzení dohodnutého termínu archivářem. Badatelna bude fungovat v režimu jednoho badatele na den. Po dobu pobytu v badatelně musí mít badatel roušku.
 • Žádost o potvrzení studia lze osobně podat a převzít na podatelně Rektorátu ČVUT.

Ošetřovné

Podatelna

ČVUT pomáhá^

Akademičtí pracovníci z Fakulty biomedicínského inženýrství pomáhají pomocí laserové terapie minimalizovat následky covidového zápalu plic

Tým odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v čele s prof. MUDr. Leošem Navrátilem, CSc. MBA, dr. h. c., začal využívat již na jaře 2021 vysokovýkonnou laserovou terapii, běžně používanou v rehabilitaci pohybového aparátu, k minimalizaci následků covidových pneumonií. Tento typ záření se ukazuje jako účinná léčebná metoda, která dokáže transformovat jizvy v plicní tkáni zpět na elastickou funkční tkáň.

Otevřený dopis rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček zaslal dnes otevřený dopis ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi, ve kterém důrazně protestuje proti agresivní kampani, využívající reálné obrazy umírajících a zemřelých na COVID k „motivaci“ k očkování.

Uplynul rok od prvního úspěšného klinického použití unikátního plicního ventilátoru CoroVent Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Je to právě rok, který uplynul od úspěšného připojení prvního pacienta na plicní ventilátor CoroVent, který byl vyvinut týmem pod vedením profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v březnu roku 2020 jako reakce na znepokojivé zprávy ze světa o rychlém nárůstu počtu nemocných virem COVID-19 a nedostatku plicních ventilátorů pro léčbu těchto pacientů v Itálii a dalších zemích světa. Stalo se tak 31. října 2020 v Krajské zdravotní – Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov otestovali využití nanovláken při odhalování virů a bakterií

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných cizorodých částic v plynu, jako jsou například viry nebo bakterie v lidském dechu. Testy proběhly na zakázku společnosti ProNanoTech, která získané poznatky využije pro vývoj nového produktu.

Projekt TERESA umožní rehabilitaci pacientů po COVID-19 v domácím prostředí

Týmy odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a Univerzity obrany (UNOB) spolupracují na unikátním projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který umožní rehabilitaci pacientů s přetrvávajícími následky po prodělaném onemocnění COVID-19 v domácím prostředí. Současně budou mít pacienti možnost díky fitness náramkům sdílet s lékaři data o své fyzické aktivitě. Systém by v budoucnu mohli využívat i pacienti s jinými plicními onemocněními.

ČVUT je zapojeno ve výzkumu k dopadům COVID-19 na vyučující a studenty vysokých škol

Fakulta sociálních věd navazuje svým projektem na úspěšné šetření, které v květnu 2020 uskutečnil Sociologický ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd UK. Tehdy výzkumníci mapovali životní a studijní situaci studentů. Studie byla součástí mezinárodního výzkumu International COVID Well-being Study (ICSWS). Této studie se v ČR účastnilo cca 7 tisíc studentů ze 7 větších vysokých škol (ČZU, MU, UHK, UK, UPOL, UTB, VŠE Praha).

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská proměnila svůj sál v Děčíně v očkovací centrum

Až 500 osob denně bude možné očkovat vakcínou proti Covid-19 v Očkovacím centru Děčín, které funguje od pondělí 12. dubna 2021 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v centru Děčína. Fakulta poskytla svůj velký sál za symbolickou 1 Kč měsíčně Krajské zdravotní společnosti, která zajišťuje provoz očkovacího centra. To k provozu připravil tým pracovníků tohoto mimopražského detašovaného pracoviště ČVUT.

Vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí pomáhá řešit nedostatek expertů

Projekt VENT-CONNECT umožňující vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí, zejména u pacientů s COVID-19 připojených k umělé plicní ventilaci, obstál v preklinické fázi a získal kladné stanovisko etické komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Technické řešení, které vyvinul tým Českého vysokého učení technického v Praze složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Fakulty biomedicinského inženýrství ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV, výrazně zefektivňuje kontrolu stavu u pacientů v infekční zóně díky vzdálenému přístupu k obrazovkám ventilátorů a monitorů vitálních funkcí. To umožňuje lékařům nastavovat přesněji parametry plicního ventilátoru v průběhu léčby, což samozřejmě vede k lepší péči o pacienty. Řešení je levné a snadno nasaditelné na jiných pracovištích, ať COVID-19 nebo jiných.

Budoucí záchranáři z Fakulty biomedicínského inženýrství vypomáhají na ZZS hl. m. Prahy

Současná pandemická situace je stále kritická nejen v akutní nemocniční péči, ale i v té přednemocniční. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT byla minulý týden oslovena Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy s nabídkou spolupráce formou odborné stáže studentů 2. a 3. ročníků bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství.

Připomínáme si rok od chvíle, kdy v souvislosti s nemocí COVID-19 zemřel v Česku první člověk

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti, dnes uplynul rok od chvíle, kdy si epidemie COVID vyžádala v České republice svou první oběť. Během uplynulého roku podlehlo této epidemii téměř 25 000 osob, jejichž památku si dnes připomeneme minutou ticha ve 12 hodin. Prosím připojte se také k této tiché vzpomínce.

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické vyvíjejí nový koncept čističky vzduchu. Dokáže sterilizovat vzduch v budovách, ale i v autech či letadlech

doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT

Na filtračním materiálu, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, stojí nový koncept čističky vzduchu. Inovativní řešení, na jehož vývoji v uplynulém roce pracoval tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze, má všechny předpoklady stát se účinným prostředkem kolektivní ochrany proti virům, jako je COVID-19. Lze ho totiž nasadit i v systémech klimatizací nebo ventilací budov či prostředcích osobní a hromadné dopravy, včetně automobilů, lodí či letadel.

Kde je pro mě vakcína? Volná místa přehledně díky aplikaci z Laboratoře otevřených dat Fakulty informačních technologií

Web ockovani.opendatalab.cz nabízí přehled volných míst na očkování proti onemocnění COVID-19. Cílem aplikace je nabídnout občanům ČR rychlý přehled o volných kapacitách, který dosud nebyl nikde dostupný. Aplikaci vyvinuli Marek Sušický a Jan Staněk z Laboratoře otevřených dat, společného pracoviště Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a firmy Profinit. Pomohla jim k tomu nově i státem zveřejněná otevřená data.

Dopis rektora k systému ochrany před koronavirem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

Promoce na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské budou online

Slavnostní promoce absolventů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) se tradičně konají v prostorách Betlémské kaple. Aby studenti a jejich blízcí nebyli o zážitek zcela ochuzeni, rozhodla se fakulta připravit online promoci pro všechny zájemce.

Výsledky laboratorních testů je možné díky unikátnímu algoritmu CIIRC ČVUT získat rychleji

Vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze vytvořili unikátní algoritmus, který dokáže nalézt optimální nastavení laboratorního systému tak, aby vyhodnotil co nejvíce vzorků v co nejkratším čase. Pro pacienty to znamená, nejen že laboratoř dokáže vyhodnotit více vzorků, ale také, že výsledky testů získají dříve. V reakci na situaci kolem celosvětové pandemie COVID-19 spojily své síly PREVEDIG medical - laboratorně diagnostické centrum, Beckman Coulter - přední dodavatel laboratorních analyzátorů a laboratorní automatizace a CIIRC ČVUT. Společně se zaměřily na to, jak při stávající kapacitě laboratoře zpracovat více vzorků. Optimalizací a úpravou nastavení laboratorního systému se podařilo navýšit množství vzorků o desítky procent.

Výzkumný tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT obdržel Cenu evropského občana

Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“ Cenu evropského občana za rok 2020. Rozhodla o tom porota složená ze zástupců Evropského parlamentu a významných osobností občanské společnosti. Evropský parlament ocenil celkem třicet laureátům ze všech členských států EU.

ČVUT v Praze předá 106 kusů vyrobených plicních ventilátorů CoroVent do Správy státních hmotných rezerv

Plicní ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze týmem prof. Karla Roubíka a vyráběný firmou MICo Medical, byl dodán během podzimu do několika nemocnic v rámci celé České republiky. Tyto plicní ventilátory byly zaplaceny z peněz, na které se složili občané a firmy ve veřejné sbírce na jaře letošního roku. 106 ks těchto ventilátorů bude nyní dodáno do Správy státních hmotných rezerv.

CIIRC a TRIX Connections vyvinuly aplikaci pro skenování obličeje k lepšímu přizpůsobení ochranné polomasky RP95

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) a TRIX Connections, start-up a spin-off společnost při ČVUT v Praze, společně vyvinuly software, který s využitím zařízení jako je smartphone doporučí vhodnou velikost těsnění pro pohodlnější používání ochranné polomasky RP95. Customizace a propojení konečných uživatelů přímo s výrobci je přitom podstatou distribuované výroby, kterou se výzkum na CIIRC ČVUT dlouhodobě zabývá. Aplikace je uvedena jen několik dní poté, co tým CIIRC ČVUT za masku pro 3D tisk obdržel mimořádné ocenění Česká hlava od Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Ochranná maska z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky získala ocenění od Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Foto: Úřad vlády ČR. Vít Dočkal přebírá ocenění od vicepremiéra ČR Karla Havlíčka.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyznamenala vědce z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT čestným oceněním za vědecký přínos k řešení problému epidemie COVID-19 v globálním kontextu. Za tým vědců, kteří na jaře roku 2020 během velmi krátké doby vyvinuli a certifikovali ochrannou polomasku CIIRC RP95-3D, cenu v rámci slavnostního galavečera Česká hlava převzal vedoucí projektové kanceláře CIIRC ČVUT, Vít Dočkal. Dalšími členy týmu, kteří připravili a certifikovali ochrannou pomůcku s nejvyšším stupněm ochrany (CE), jsou Alexandr Lazarov, Pavel Burget, Jaroslav Lískovec a Petr Kadera.

Tři studenti Fakulty informačních technologií získali Cenu ministra školství za mimořádné činy

Jan Šafařík, Tomáš Bašta a Tomáš Stanovčák získali Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů či absolventů pro rok 2020. Studenti vytvořili webovou aplikaci www.koronavirus24.cz, kde počítačový program, tzv. chatbot, odpovídal během jarní vlny pandemie 24 hodin denně na dotazy týkající se koronaviru.

Studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních v boji s koronavirem

I bez rozhodnutí primátora hlavního města Prahy či hejtmanů jednotlivých krajů v současné době pomáhá v první linii ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v odběrových místech či u záchranných služeb dvě stě studentů z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT: budoucích zdravotnických záchranářů, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů, radiologických asistentů, biomedicínských techniků nebo studentů bezpečnostních programů.

73 dobrovolníků z Fakulty elektrotechnické pomáhá školám a žákům se vzdálenou výukou

Online doučování v matematice a dalších předmětech, konzultace rodinám i správcům školních sítí, zajištění workshopů a počítačového vybavení – to jsou konkrétní formy pomoci, které dobrovolníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) zajišťují pro školy a jejich žáky v době koronavirové epidemie. K dispozici pro praktickou výuku středoškoláků z domova je rovněž inovativní přístroj LEO.

Aplikace Fitify z Fakulty informačních technologií pomáhá s domácím cvičením

Mobilní aplikaci Fitify založili Martin Mazanec a Matouš Skála během studia na Fakultě informačních technologií ČVUT. Aplikace nabízí přes 800 cviků, desítky workoutů i virtuálního kouče. Uživatele si našla už ve 180 zemích světa.

První české plicní ventilátory CoroVent byly dodány do našich nemocnic

Ústí nad Labem – foto: MUDr. Josef Škola, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Plicní ventilátory CoroVent vyvinuté na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a zaplacené ze sbírky občanů a firem jsou postupně dodávány do českých nemocnic. První instalace proběhla 31. října 2020 v Krajské zdravotní – Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, kde byl pacient poprvé připojen na tento plicní ventilátor.

Systém „Lůžka On-line“ vyvinutý CIIRC a TRIX Connections je připraven pro plošné zavedení v nemocnicích

On-line monitoring kapacit lůžek v nemocnicích: téma, které rezonuje v souvislosti s rostoucím počtem hospitalizovaných s nemocí COVID-19. Integrační systém, který na pomoc zdravotníkům i krizovému managementu vyvinul Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT a start-up TRIX Connections, umí automaticky a bezpečně propojit a zpracovat online živá data přímo z nemocnic. Systém byl otestován ve FN Ostrava a je připraven k nasazení v nemocnicích.

Zveme vás na 3. ročník konference v rámci projektu LTI 18010 Podpora výzkumné komunity v ČR z pohledu rozvoje otevřených software a komunikace v evropských vědecko-výzkumných projektech

Dne 19. listopadu 2020 od 9.00 do 12.00 hodin proběhne pomocí platformy Microsoft Teams konference nazvaná Krize COVID-19: VÝZVA PRO PROJEKTOVÉ TÝMY VE VĚDĚ A VÝZKUMU.

Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní vyzývá motoristy: auta s nefunkčními filtry zvyšují riziko nákazy koronavirem

Kvalita ovzduší je v první desítce seznamu Světové zdravotnické organizace příčin předčasných úmrtí. Podle Evropské komise má na svědomí, hrubým odhadem, úmrtí jednoho promile populace ročně. Přes 10 tisíc v České Republice, necelých půl milionu v Evropě. Podle studie na Harvardské univerzitě v USA se riziko zvyšuje o 8% s každým mikrogramem částic navíc v krychlovém metru vzduchu. Vysoká koncentrace škodlivých částic v ovzduší může navíc v době koronavirové pandemie škody na zdraví ještě zvýšit.

CoroVent získal povolení k provozu jako nouzový ventilátor pro pacienty s COVID-19

České vysoké učení technické v Praze dnes ráno obdrželo informaci, že plicní ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a vyráběný firmou MICo Medical, získal povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. CoroVent je určen jako nouzový ventilátor pro pacienty postižené respiračním selháním v důsledku onemocnění COVID-19. To znamená, že počínaje dnešním dnem můžeme zahájit distribuci plicních ventilátorů CoroVent do nemocnic, kde mohou začít zachraňovat naše občany. Po srpnovém získání americké certifikace FDA (Food and Drug Administration) jde o zásadní úspěch i v České republice.

Absolventi ČVUT nabízí licenci pro výrobu rychlých COVID lůžek pro polní nemocnice

Sounáležitost národa v kritické situaci a schopnost adaptace na rychlou lokální produkci veškerých speciálních prostředků pro současnou potřebu inspirovala i absolventy ČVUT v Praze a Žilinské univerzity (SR), kteří spolu už deset let tvoří ve vlastní společnosti. Věnují se především dodávkám robotických palet a logistických celků pro manipulaci a přepravu velkých dílů při výrobě automobilů. Navržené řešení proto vychází z logistických standardů. Nyní zhotovili lůžko, u nějž je možné jednoduše vyrobit 165 kusů, naložit na kamion a přepravit do místa určení v průběhu 24 hodin. Zároveň má zaklápěcí konstrukci nohou, která při přepravě ušetří místo. Konstrukce také umožňuje velice dobrou stohovatelnost jak pro přepravu, tak i pro skladování.

Výzva multioborového panelu vědců za účasti infektologa, epidemiologa a datových vědců pod záštitou rektora ČVUT

V pondělí 12. 10. 2020 byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala.

Dvě stovky plicních ventilátorů CoroVent jsou připraveny k distribuci do českých nemocnic

Plicní ventilátory CoroVent, na něž se složili občané a firmy ve veřejné sbírce na jaře tohoto roku, jsou připraveny k dodání do českých nemocnic.

Matematici říkají, jak neměřit koronavirus

Jak neměřit koronavirus, to je název první přednášky podzimního běhu semináře Matematické problémy nematematiků, která proběhne už v úterý 6. října od 17.30 hodin.

Výzva studentům z Ústavu tělesné výchovy a sportu

Vážení studenti, zaměstnanci a sportovní přátelé, vzhledem ke stávající situaci a omezením, která jsou se současným stavem spojená, si více než kdy jindy uvědomujeme nezbytnost udržování fyzické kondice a zdravého rozumu. Aktivní pohyb je jednou z možností, jak udržet zdravé tělo i ducha. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT doporučuje studentům, aby v tomto nestandardním období zařadili do svého denního režimu pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu.

Počítačové vybavení Fakulty elektrotechnické pomůže dětem studovat z domova

Zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT předali v uplynulém týdnu bezmála 60 monitorů a dalšího počítačového příslušenství organizátorům dobročinného projektu pro rodiny v nouzi Počítače dětem, který probíhá pod záštitou Nadačního fondu IT People. Přístroje tak pomohou dětem studovat z domova a využít techniku ke zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem.

Školy při krizích pomoci umí, stát by toho mohl využívat více, zaznělo v diskuzi na ČVUT

Univerzity v době jarní první vlny pandemie koronaviru v Česku v mnohém zachránily stát. Ukázaly, že mají kapacity a znalosti. Je jen na politicích, aby jich využili a stát začal se školami více spolupracovat. Jestliže teď v Česku něco chybí, pak jsou to otevřená data a kvalitní predikce. Ta by nejen univerzitám, ale celé společnosti pomohla s přípravami na blízkou budoucnost a druhou vlnu pandemie. Takové závěry přinesla druhá online diskuze o společenské roli univerzit, tentokrát zaměřená na krizová období. Plicní ventilátory, obličejové masky, nové metody testování, ale také pomoc studentů zdravotnických, pedagogických či sociálních oborů. Jen malý výčet toho, jak se české vysoké školy zapojily do zmírňování jarní koronavirové krize. Objevenou energii k rychlé akci a spolupráci s průmyslem je škoda nechat vyprchat, shodli se účastníci druhého kulatého stolu společensky zodpovědných univerzit. Konal se ve čtvrtek 17. září v prostorách ČVUT v Praze a debatovali na něm zástupci vysokých škol, státu i novinářů.

ČVUT se bude prezentovat na výstavě Kutilství: Od udělej si sám k DIY (Do It Yourself)

Od 25. září 2020 do 17. ledna 2021 se v Národopisném muzeu Národního muzea koná výstava nazvaná Kutilství: Od udělej si sám k DIY (Do It Yourself). Na ní se bude se svými inovacemi, které pomohly v boji s COVID-19, prezentovat také ČVUT.

Studentka Fakulty biomedicínského inženýrství byla oceněna na Dnech NATO

Významnou součástí programu Dnů NATO 2020 v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády České republiky bylo slavnostní ocenění příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a hygienických stanic, kteří se v jarních měsících za nouzového stavu významně podíleli na zvládnutí pandemie COVID-19. Mezi oceněnými byla i studentka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT doktorského studijního programu Ochrany obyvatelstva Ing. Denisa Charlotte Ralbovská.

Dopis rektora studentům

Rektor ČVUT v Praze vydal k současné epidemiologické situaci dopis studentům.

Se zaváděním osobních ochranných a zdravotnických prostředků od tuzemských výrobců pomáhají nejen dotační programy

Speciální programy, poskytování informací, spolupráce při vývoji, výrobě a certifikování osobních ochranných i zdravotnických prostředků aj. Příklady toho, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu během pandemie koronaviru pomohlo a dál pomáhá nejen českým výrobcům. Spolupracuje také s akademickou obcí, například s Českým vysokým učením technickým v Praze. Díky těmto subjektům tak mimo jiné došlo k vývoji a výrobě respirátoru RP95-M či ventilátoru CoroVent.

Plicní ventilátor CoroVent získal certifikaci FDA a může vstoupit na světové trhy

Plicní ventilátor CoroVent, který vyvinul odborný tým prof. Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s partnery z COVID19CZ a dalšími experty, získal certifikaci FDA (Food and Drug Administration), která je velmi prestižním oceněním.

Bezpečné cestování i po koronaviru, s obnovou turistického ruchu pomáhají bývalí studenti ČVUT

Bývalí studenti Českého vysokého učení technického v Praze pomáhají znovu nastartovat cestovní ruch v Česku. Startup SmartGuide, který založili, nabídne Čechům možnost cestovat bezpečně, a to s minimalizací rizika nákazy Covid-19. Projektu, který podpořilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytuje zázemí inkubátor ČVUT InQbay.

Vědci z Fakulty elektrotechnické vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji elektricky vodivých textilních materiálů. V rekordním čase 3 měsíců v týmu navrhli a otestovali prototyp textilního kompozitního materiálu, který je možné sterilizovat elektrickým proudem. Prototypový kompozit tvoří uhlíkové textilie, nanotextilie a elektrodový systém. Koncept filtru je přihlášen k patentové ochraně a v současné době tým hledá partnery pro zavedení do výroby.

Plicní ventilátor CoroVent se umístil na 2. místě na hackathonu Hack the Crisis Czech Republic

Včera v podvečer proběhl v pražském coworkingovém prostoru WeWork finálový večer hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly vybrala odborná porota osm vítězných projektů, které si rozdělily 10 milionů korun, věnovaných do soutěže společností Hyundai. Vítězným projektem se stala DIANA Biotechnologies. Na druhém místě skončilo unikátní chráněné řešení plicní ventilace CoroVent, navržené pro léčení nemoci COVID19, týmu prof. Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s partnery. Výrobu plicního ventilátoru CoroVent aktuálně zajišťuje společnost MICo Medical.

Na ČVUT proběhla diskuse z cyklu Global Science Café pořádaná Českým centry

Dne 22. června 2020 proběhlo v budově ČVUT-CIIRC diskusní setkání v rámci cyklu Global Science Café pořádané Českými centry s názvem Výzkum a inovace v boji s COVID 19. Pozvání přijal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Šimon Walzel, člen a koordinátor týmu inženýrů v projektu CoroVent, David Miklas z Iniciativy COVID a Pavel Burget z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Diskusi moderoval Petr Kaiser, zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii MZV.

Český respirátor vyvinutý během pandemie koronaviru získal evropskou certifikaci. Otevírají se mu tak evropské i světové trhy, zaujal už mimo jiné NATO či americké námořnictvo

Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Asociace výzkumných univerzit ČR v dnešním prohlášení upozorňuje na důležitost otevřeného světa pro rozvoj kritického myšlení a bádání

Asociace výzkumných univerzit ČR velmi vítá postupné uvolňování opatření v souvislosti s odeznívající koronavirovou krizí. Máme za to, že koronavirová krize – především mediální prezentací epidemie – ve společnosti vyvolala značnou míru úzkosti a obav. Nyní je důležité se aktivně zasazovat o to, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic.

Zveme vás na on-line diskusi z cyklu Global Science Café pořádanou Českými centry na ČVUT

V pondělí 22. června od 18.00 hodin proběhne v rámci cyklu Global Science Café, které pořádají Česká centra tentokrát ve spolupráci s ČVUT v Praze, diskuse na téma "Pandemic and other Challenges". Akce bude živě streamována z prostor ČVUT-CIIRC v Dejvicích.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora předala ČVUT v Praze výtěžek finanční sbírky COVID-19

Dne 11. června 2020 došlo ke slavnostnímu předání symbolického šeku speciální finanční sbírky, kterou uspořádala Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Sbírka byla vyhlášena na začátku dubna a do konce května se podařilo komoře vybrat 607 000 Kč. Poskytnutý dar bude použit na projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, na němž ČVUT spolupracuje s pracovní skupinou COVID19CZ.

Z příspěvku od veřejnosti na CoroVent bylo vyrobeno 250 kusů

CoroVent bude představen krizovému štábu lucemburské armády. Výroba CoroVentu už se ustálila a aktuálně se montují kusy podle potřeby. Celý květen se navíc využil ke zdokonalování výrobních procesů, které v případě potřeby umožní vyrábět v násobně větším měřítku.

Unikátní plicní ventilátor CoroVent boduje v Evropě a stává se světovým produktem

Plicní ventilátor CoroVent vyvinul ve spolupráci s iniciativou COVID19CZ a dalšími experty tým profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Na konci dubna začala ventilátor v rámci licence ČVUT sériově vyrábět třebíčská společnost MICo Group. CoroVentu se nyní daří i na evropském poli. Získal druhé místo v hackathonu EUvsVirus, který byl největší panevropskou online akcí tohoto typu a který iniciovala Evropská komise společně s Evropskou radou pro inovace. V Evropě v těchto měsících nevznikl žádný obdobný projekt, který by se dostal do fáze výroby a certifikace.

Fakulta elektrotechnická ČVUT spolu s CIIRC ČVUT připravila pipetovací roboty pro testování vzorků na Covid-19

Tým studentů a zaměstnanců Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) připravil několik pipetovacích robotů Eppendorf pro automatizaci testování vzorků na COVID-19. Roboty nyní testují vzorky v laboratořích Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, v běhu je příprava dalšího robotu pro FN Královské Vinohrady. Roboty automatizují izolaci RNA metodou vyvinutou v Ústavu organické chemie a biochemie AV s použitím magnetických nanočástic z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci.

Čeští hudebníci poděkovali v Live streamu ČVUT v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů

Ve středu 13. května 2020 se uskutečnil od 16.30 do 23.00 hodin v Lucerna Music Baru virtuální hudební festival 9 skupin a hudebníků, kteří za veřejnost vyjádřili srdečné poděkování všem odborníkům za to, co pro veřejnost vytvořili a nadále vytvářejí v čase pandemie koronaviru. Akcí s mottem „Hudebníci vědcům: Člověk Věda Umění Tolerance“ provázel rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze je výkonovým lídrem v hledání léku na COVID-19

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) je na 1. místě v žebříčku týmů českých akademických institucí, které poskytly svůj výpočetní výkon projektu Folding@home, a stala se tak výkonovým lídrem v ČR. Projekt má za cíl hledat řešení na onemocnění COVID-19.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT vyrobila přes 110 tisíc litrů dezinfekce

Jakmile začal v České republice nárůst počtu potvrzených nakažených nemocí COVID-19, zmizela z obchodů a skladů veškerá dezinfekce. Její akutní nedostatek obratem začala řešit katedra jaderné chemie (KJCH) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), která prakticky ze dne na den zahájila výrobu dezinfekce AntiCOVID.

Čeští hudebníci poděkují ČVUT v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů

Jménem rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka si Vás dovolujeme pozvat na virtuální hudební festival 9 skupin a hudebníků, kteří by za veřejnost rádi vyjádřili srdečné poděkování všem odborníkům za to, co pro veřejnost vytvořili a nadále vytvářejí v čase pandemie koronaviru. Akce s mottem „Hudebníci vědcům: Člověk Věda Umění Tolerance“ se uskuteční ve středu 13. května 2020 od 16.30 do 23.00 hodin v Lucerna Music Baru.

Hudba z Betlémské kaple

ČVUT v Praze připravuje na 5. května od 19.00 hodin virtuální koncert z Betlémské kaple s mottem „Vám všem patří díky“. Vystoupí na něm soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru, jmenovitě Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr Šťastný. Koncert bude poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáhají v době krize způsobené COVID-19, především pak odborníkům a týmům zapojeným v celé řadě projektů.

Student Fakulty elektrotechnické navrhl otvírák na zkumavky vyráběný na 3D tiskárně. Používá ho již sedm českých laboratoří a vytisknout si ho může zdarma kdokoliv

Začátkem dubna oslovila lékařka Nemocnice Na Bulovce RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. skupinu výzkumníků ČVUT, kteří zde automatizují testování na Covid-19 pomocí pipetovacích robotů. Za vědci a studenty Fakulty elektrotechnické (FEL) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) přišla s prosbou, zda by uměli navrhnout pomůcku pro usnadnění otevírání zkumavek se vzorky. Dosavadní postup ručního otevírání je totiž velmi nepraktický a v konečném důsledku i nebezpečný. Vyžaduje zasunutí prstu do prohlubně víčka, jeho otočení a následné odklopení. Aplikací tohoto postupu mají však podle Richterové laboranti mozoly a bolestivé puchýře, které praskají. Odklopení víčka směrem do strany navíc způsobuje vznik bublinek, které kontaminují vnější část zkumavky a rukavice laborantů. Užití více vrstev rukavic by zas znemožnilo pevný úchop zkumavky a víčka.

Studenti ČVUT vyvinuli službu pro dobrovolné kurýry GoDeliver

Logistická webová platforma GoDeliver zprostředkovává rozvoz jídla, léků či roušek lidem v karanténě. Projekt funguje na principu zapojení kurýrů-dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří rozváží nezbytné prostředky potřebným. Platformu, která původně vznikla, aby pomáhala firmám s rozvážením zásilek, vyvinuli studenti Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

UCEEB produkuje nanomateriály pro výrobu roušek

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo na svém přístrojovém vybavení produkci nanovlákenných textilií využitelných jako filtrační membrány. Materiál bude nabízen k dalšímu zpracování výrobcům nebo odběratelům roušek.

Studenti i profesionálové pomůžou firmám na inovativním hackathonu UniHack

Ve dnech 1. až 3. května proběhne inovační online hackathon. Talentovaní studenti zde spojí své síly s odborníky, aby pomohli firmám vyrovnat se s ekonomickými následky koronaviru. Cílem je vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit dopady současné nepříznivé situace. Tématy budou například pomoc Praze, vzdělávání či stabilizace firem. Akci organizují především studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) za podpory hlavního města Prahy či iniciativy prg.ai.

Fakulta informačních technologií pomáhá s bojem proti koronaviru spoluprací v projektu Folding@Home

Fakulta informačních technologií ČVUT zapojila fakultní výpočetní cloud CloudFIT do projektu Folding@Home. Fakulta tak poskytla výpočetní výkon o síle: 500x CPU Intel Xeon @ 3GHz, 1 TB RAM, 4x GPGPU Tesla V100, 32GB.

Data k ochranné polomasce CIIRC RP95-3D se šíří po celém světě. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT ověřuje principy distribuované výroby v praxi

Více než šest desítek organizací, které vlastní speciální 3D tiskárny typu HP Multi Jet Fusion, a to z 25 zemí světa, si již stáhlo data k tisku ochranné polomasky „CIIRC RP95-3D“. Data dal k dispozici Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), ve spolupráci se start-up společností ČVUT TRIX Connections, s.r.o., na konci března. Tiskové soubory pro výrobu několika variant sad masky byly a stále jsou přístupné po zadání sériového čísla zařízení na pro tyto účely zřízeném webovém portálu.

Fakulta informačních technologií potvrdila soukromí uživatelů aplikace eRouška

Fakulta informačních technologií ČVUT vypracovala pro novou mobilní aplikaci eRouška nezávislý posudek. Ten potvrzuje, že aplikace dbá na soukromí uživatelů.

Nová aplikace Nebojsa vědců Fakulty elektrotechnické poradí, jak se vyhnout frontám v obchodech i velké koncentraci lidí na veřejných místech

Vědci a studenti Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) vyvinuli unikátní aplikaci Nebojsa, která vám poradí, kdy se vyhnete frontám v obchodech nebo přeplněným parkům. Svým uživatelům na základě dat o koncentraci lidí doporučí, kdy jsou veřejná místa málo navštěvovaná, a tedy s potenciálně nižším rizikem nákazy. Princip aplikace vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) o dodržování odstupu mezi lidmi (tzv. social distancing) a je založen na revolučním výzkumu umělé inteligence. Aplikace je zdarma ke stažení na adrese nebojsa.app.

Plicní ventilátor ČVUT CoroVent byl dokončen a je připraven k výrobě

České vysoké učení technické v Praze podepsalo v sobotu 4. dubna 2020 licenci ke krizovému využívání ventilátoru CoroVent.

Algoritmus vědců Fakulty elektrotechnické pomůže automatizovat testování na koronavirus ve FN Motol

Vědci a studenti Katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (PřF) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) pracují na automatizaci testování vzorků COVID-19 pro Fakultní nemocnici Motol. Vyvíjený algoritmus má umožnit nemocničním pipetovacím robotům rychlou a bezpečnou manipulaci se vzorky tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci. Zapojení robotů Opentrons a Beckman Biomek 3000 umožní využít testovací sety nově vyvíjené na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a může mít zásadní vliv na proces testování. V případě úspěchu nahradí práci laborantů, kteří získají prostor na vykonávání dalších činností spojených s bojem proti koronaviru. Nový software by mohl být nasazen již během Velikonoc.

Pomocí aplikace Wowee můžete splnit přání lidem v nouzi

Webová aplikace Wowee otevírá prostor pro lidskou solidaritu a umožňuje finančně pomáhat těm, kteří se v době koronavirové nákazy ocitli v nelehké situaci. Aplikace funguje na principu finanční sbírky, čímž se stává bezkontaktní pomocí potřebným. Projekt vznikl ve spolupráci se studenty Fakulty informačních technologií (FIT ČVUT) a to původně za účelem plnění přání mezi přáteli a rodinou.

Do boje proti COVID-19 se zapojila také Fakulta dopravní

Myšlenka využití 3D tiskáren pro výrobu ochranných pomůcek na Fakultě dopravní ČVUT se zrodila 30. března a během jednoho týdne fakulta vyladila jak výrobu, tak i distribuci. Ve fakultních laboratořích tak vznikají ochranné štíty i respirátor s výměnným filtrem.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze ve spolupráci s průmyslem dá lidem návod pro 3D tisk ochranných masek

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) vzniká postup na domácí 3D tisk ochranných masek, které umí zachytit viry. Kromě odborníků z FEL ČVUT jsou v této aktivitě zapojené firmy Y Soft a Vytisknu.com.

Robotická stanice z CIIRC ČVUT usnadní testování na COVID-19 v Nemocnici Na Bulovce

Laborantům Nemocnice Na Bulovce pomůže robotický pomocník s jemným a přesným pipetováním při testování vzorků lidí s podezřením na nemoc COVID-19. Výzkumníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a Ústavu jaderné fyziky AV ČR z Řeže u Prahy vyvinuli v oddělení profesora Václava Hlaváče v CIIRC ČVUT robotický stroj, který dnes odpoledne převezli na Bulovku. Po vyzkoušení na místě se stroj zapojí do ostrého provozu. Měl by odlehčit vyčerpaným laborantům, na jejichž zvenku nepozorované těžké práci v infekčním prostředí testování na COVID-19 stojí.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se proměnila ve vědeckou manufakturu

V manufakturu se v březnu proměnily laboratoře Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Vzhledem k plošnému nedostatku dezinfekčních prostředků na trhu začala Katedra jaderné chemie (KJCH) vyrábět vlastní dezinfekční prostředky pro potřeby univerzity, ale i dalších institucí.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zapůjčila Oblastní nemocnici Kladno přístroje pro monitorování pacientů

V současné krizové situaci, kdy se nemocnice připravují na zvýšený příjem pacientů infikovaných koronavirem, přišla Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT s nabídkou zapůjčení špičkových fakultních přístrojů Oblastní nemocnici Kladno, a.s., aby pomohla v boji proti koronaviru.

Antropologové z MUNI pomůžou ČVUT s vývojem respirátorů pro děti

Antropologové z Masarykovy univerzity (MU) nabídli svou pomoc odborníkům z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT), kteří v reakci na vývoj koronavirové pandemie během jednoho týdne vytvořili a certifikovali prototyp nové ochranné polomasky „CIIRC RP95-3D“ s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. Odborníci z MU mají k dispozici rozsáhlou databázi trojrozměrných snímků obličejů, a mohou tak přispět k vývoji ochranných pomůcek pro děti, které mají jiné proporce obličeje než dospělí a většina masek a respirátorů jim nevyhovuje.

Polomaska CIIRC RP95-3D prošla dalším testováním - ochrání lékaře v nejtěžším klinickém provozu

Testování nové ryze české ochranné polomasky, kterou pod označením CIIRC RP95-3D na ochranu proti koronaviru vyvinul během jediného týdne Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), pokračuje úspěšně dál. Tato ochranná osobní pomůcka s vyměnitelným filtrem splňující nejvyšší stupeň ochrany prošla dalším testováním v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Tentokrát se prověřovalo zachování již certifikovaných vlastností po profesionální sterilizaci. Veškeré postupy jsou konzultovány s předními experty díky aktivnímu zapojení České kardiologické společnosti.

ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s pracovní skupinou covid19cz.cz vyvinulo celoobličejové masky. Na designu masky se podíleli David Miklas, Martin Hřeben, Robin Fišer a Pavel Koníř.

Návrh plicního ventilátoru z ČVUT je dokončen, připravuje se jeho výroba

Plicní ventilátor CoroVent pro pacienty s těžkým průběhem nemocí COVID-19 vyvinuli v rámci platformy Covid19 CZ odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s několika desítkami dalších specialistů z řad českých technologických a výrobních firem, a odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nyní se dolaďují prototypy, certifikace a připravuje se výroba první stovky kusů. Ventilátory by pomohly zachraňovat životy v případě nárůstu pacientů ve vážném stavu.

Vědci Fakulty elektrotechnické vyvíjí aplikaci na boj proti koronaviru, která využívá umělou inteligenci a anonymní sběr dat

Tým vědců a studentů z Fakulty elektrotechnické bojuje spolu s dobrovolníky z celého světa proti nové koronavirové nákaze spuštěním projektu FreMEn contra COVID, jehož cílem je vývoj unikátní aplikace. Ta uživatelům doporučí optimální trasu a harmonogram pro návštěvu míst na základě dat o koncentraci lidí. Technologie, která má zásadní potenciál pomoci občanům České republiky i v zahraničí, stojí na komunitním sběru anonymních dat – proto nyní vědci vyzývají k zapojení co nejvíce lidí.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT získal certifikaci pro svůj nový respirátor. Výroba může začít obratem. Rektor ČVUT k tomu podepsal memorandum s ministrem zdravotnictví

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), předal Ministerstvu zdravotnictví ČR prvních patnáct kusů prototypu respirátoru „CIIRC RP95-3D“, který byl v pátek úspěšně certifikován jako ochranná polomaska s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. Během víkendu je přímo při práci vyzkoušel zdravotnický personál pražské nemocnice Na Homolce. S výrobou masky na speciálních 3D tiskárnách se může začít. Dnes při této příležitosti podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch memorandum o spolupráci. Cílem je v co nejkratší době dostat co nejvíce kusů především do nemocnic. Proces je koordinován ve spolupráci s vládní agenturou CzechInvest, která mimo jiné pomohla výrazně urychlit proces certifikace tohoto pokročilého respirátoru.

Rektor ČVUT dává návod na improvizovanou ochranu před koronavirem pro pracovníky v první linii

Tato ochrana je určena všem, kteří jsou vystaveni vysokému riziku kontaktu s koronavirem COVID19 a nemohou se prozatím dostat k plně funkční FFP3 ochranné pomůcce a štítu. Jedná se nejen o zdravotníky, lékárníky, ale i pracovníky obchodů, kteří jsou v kontaktu s velkým počtem lidí a jsou v blízkém kontaktu.

Absolventi Fakulty elektrotechnické pomáhají v boji proti koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

V roce 2010 dokončili spolužáci Jan Sova a Jan Kovář studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, oba se seznámili během absolvování studijního programu Kybernetika a měření (předchůdce současného programu Kybernetika a robotika). Už v době studia posledního ročníku založili dnes již úspěšný start-up, tj. společnost Workswell s.r.o., ke kterému se záhy přidal i třetí kolega Adam Švestka.

Představujeme HistoryLab - nástroj distanční výuky, na němž se podílí Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto podporuje a podílí se na webové aplikaci HistoryLab.

Šijte roušky pro klíčové pracovníky

Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček vyzývá studenty, akademické pracovníky a zaměstnance, aby šili roušky pro všechny, kteří jsou v současné době na klíčových pozicích, tedy pro lékaře, lékárníky, prodavačky a další nyní ohrožené profese.

ČVUT v Praze předkládá spolu s platformou Covid19 CZ záměr na výrobu a dodání přístrojů pro umělou plicní ventilaci

Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením prof. Karla Roubíka ve spolupráci s odborníky z platformy COVID19 CZ, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv předkládají Vládě ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR ke schválení záměr na vývoj ventilátoru CoroVent, který by mohla využívat všechna zdravotnická zařízení v případě vyčerpání všech dostupných ventilátorů schválených pro klinické použití.

Tři studenti Fakulty informačních technologií spustili chatbota na webu o koronaviru www.koronavirus24.cz

Tam nyní existuje nový komunikační kanál, kde je možné se ptát a odpověď získat okamžitě. Na dotazy totiž neodpovídá člověk, ale počítačový program, takzvaný chatbot, který je on-line 24 hodin denně. Službu spustili tři studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT).

ČVUT v Praze vyrobilo stovky litrů dezinfekčních prostředků jak pro vlastní potřebu, tak i pro potřeby vybraných institucí

Hlavní složkou dezinfekčních prostředků vyráběných na ČVUT, konkrétně na katedře jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, je ethylalkohol, destilovaná voda a izopropylalkohol. V případě prostorové dezinfekce se ještě přidává peroxid vodíku. U dezinfekce na ruce pak glycerol a citral. Dezinfekci plní fakulty do pěti a desetilitrových barelů. Dezinfekce je využívána v prostorách univerzity a jejích součástí, jako je také Univerzitní základní a mateřská škola Lvíčata.

Další odkazy a informace o koronaviru a nákaze Covid-19^

Distribuce CoroVent a CovMask^

 • V rámci všeobecné pomoci v boji s koronavirovou pandemií pomáhá ČVUT také přímo na poli distribuce zdravotnických ochranných pomůcek a přístrojového vybavení, konkrétně plicních ventilátorů CoroVent a improvizovaných celoobličejových masek CovMask. Více informací a možnost poptávky zdravotnického vybavení najdete na adrese https://www.cvut.cz/corovent.

Často kladené dotazy^

Studenti:

Veřejnost:

 • Jakou metodou nejjednodušeji a nejšetrněji čistit respirátor? V rozhovoru pro Aktualne.cz odpovídá doc. Václav Čuba z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Složky IZS a lékaři v první linii:

 • Jakým způsobem je možné získat celoobličejovou masku pro lékaře v první linii zdarma? Na webu Covmask.cz najdete formulář k vyplnění. Je určena pouze pro složky IZS a lékaře v první linii.
 • Chtěli bychom získat ochranné polomasky certifikované podle EN 140:1999. Jak máme postupovat? Všechny potřebné informace najdete na stránce ANTI-COVID CIIRC ČVUT.

Dobrovolníci:

 • Mám zájem být dobrovolníkem pro rozvoz celoobličejových masek z ČVUT. Kam se mám hlásit? Hlaste se prosím na info@covmask.cz. Děkujeme.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská