You are here

Hodnocení kvality vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti univerzity je základním předpokladem rozvoje univerzity na základě definování jejích silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Na ČVUT se hodnocení kvality uskutečňuje pravidelnou aktualizací SWOT analýzy, studentskými anketami, i pomocí mezinárodního hodnocení, např. EUA.

Evaluační zpráva EUA z roku 2005

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková