Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn
CS / EN

ČVUT na výstavě Expo 2020

Fotografie rektora

Vážení návštěvníci,

světová výstava v Dubaji je bezpochyby největší technologickou a uměleckou událostí letošního roku. Česká republika otevřela svůj národní pavilon s odkazem k tradici historie naší země, s hrdým odkazem velikánů kultury a techniky a s technologiemi budoucnosti. Česko s podtitulem Czech Spring chce provonět svět jarem a ukázat lepší, udržitelnou budoucnost. Zavlažit vyprahlé, překvapit neočekávaným, ukázat možnosti nemožného, a to vše v jedinečném designu a s mistrovstvím českého skla. Český pavilon se nachází v zóně "Sustainability" a stejně jako na EXPO 2015 v Miláně je první u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Miliony návštěvníků tak poznají několik výjimečných českých patentů, stovky firem a desítky našich univerzit. A mezi nimi má svou „stopu“ také České vysoké učení technické v Praze.

Český národní pavilon na EXPO v Dubaji podle návrhu absolventů Fakulty architektury

Ilustrační obrázek

Český národní pavilon na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji vznikl podle návrhu architektonického studia Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla, kteří jsou absolventi ateliérů prof. akad. arch. Vladimíra Soukenky a doc. Ing. arch. Miloše Floriána, Ph.D., doktorského studijního programu Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Oba autoři architektonické podoby českého pavilonu se již v minulosti zúčastnili EXPO 2015 v Miláně, pražského festivalu Signal nebo Bienále experimentální architektury, kde prezentovali principy svých doktorských prací. Spojujícím prvkem je hledání přesahů mezi uměním, architekturou a novými technologiemi. Prolínání praktické a teoretické roviny ve spojení s širokou mezioborovou spoluprácí položily základy přístupu „Driven by Environment“, který se zhmotnil kromě jiného ve výše uvedených projektech.

CZROBOT - Expozice dronů skupiny Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické

Je tomu již celé století, co ve hře Karla Čapka R.U.R. poprvé zaznělo slovo “robot”, které se následně spontánně rozšířilo z češtiny do cizích jazyků. Slavného českého spisovatele a dramatika tehdy asi ani nenapadlo, jakých podob roboti za sto let nabydou. Pohybují se nejen po souši, ale i v podzemí, po vodě nebo ve vzduchu.

Právě “vzdušní roboti” neboli drony se staly středobodem vesmíru mnoha nadšenců do moderních technologií, ale také daly základ výzkumným skupinám, které každodenně věnují síly dalšímu vývoji těchto vzdušných helikoptér a jejich aplikaci v reálném světě tak, aby byly člověku co nejvíce ku pomoci a užitku.

Skupina Multirobotických systémů (MRS), která působí na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, představuje naprostou špičku ve svém oboru. Využívá světově unikátní technologii velmi přesného řízení helikoptér, která se ukazuje jako výrazně nejspolehlivější a nejúspěšnější ze všech konkurenčních řešení. Schopnost létat velmi přesně, a tedy bezpečně, je klíčová pro nasazení v celé řadě situací, zejména v uzavřených prostorách. Tým ve vývoji těchto technologií za několik let významně pokročil. Současné drony se dokáží pohybovat autonomně po předem určené bezpečné trase a přitom reagovat na neočekávané překážky.

Systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource)

Ilustrační obrázek

Když v roce 2017 přišel na ČVUT v Praze Jiří F. Potužník s nápadem extrahovat vodu z pouštního vzduchu pouze s využitím slunečního záření a používat ji k zalévání zahrady vytvořené v písku, považovali to oslovení vědci za dostatečně bláznivý nápad, aby se tomu věnovali. Po prvních výpočtech se zjistilo, že by to šlo a že to není až tak scestná myšlenka. Právě tehdy se zrodila technologická část koncepce účasti České republiky na EXPO 2020 v Dubaji, která se nazývá Solar Air Water Earth Resource, zkráceně S.A.W.E.R. Odborný vývoj a realizaci technologie převzal na podzim 2017 tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vedený Tomášem Matuškou. Na vývoji se kromě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) podílela také Fakulta strojní ČVUT v Praze.

Informace o možnostech studia na ČVUT

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je mezinárodně uznávaná vysokoškolská a výzkumná instituce s více než 310 letou tradicí a vynikající pověstí. Nachází se v srdci Evropy a nabízí nejen skvělou lokaci, cenově dostupné studium v krásném historickém městě Praha, ale také vysoce kvalitní vzdělání s dobrými kariérními vyhlídkami pro absolventy z celé řady technických oborů. ČVUT v Praze nabízí desítky studijních programů kompletně vyučovaných v anglickém jazyce na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni v oblastech:

ČVUT je navíc na 403. místě v letošním žebříčku QS World University Rankings a na 12. místě v žebříčku regionu rozvíjející se Evropy a střední Asie.

Pro více informací navštivte web Study at CTU.

ČVUT v Praze je hrdým členem prestižní skupiny EuroTeQ Engineering University

ČVUT v Praze je členem prestižní skupiny šesti evropských škol, s názvem “EuroTeQ Engineering University”. EuroTeQ představuje zajímavou, přínosnou a především mimořádnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který má, díky propojení prestižních univerzit, ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň.

EuroTeQ staví na přesvědčení, že přední univerzity ve vědě a technologiích, rozšířené po celé Evropě, umístěné v inovačních ekosystémech, jsou dobře vybaveny k tomu, aby mohly čelit výzvám evropské společnosti. Společenský vývoj v posledních letech vyžaduje silné univerzitní aliance, aby spojily své síly, aby přinesly změnu paradigmatu v inženýrském vzdělávání budoucnosti.

EuroTeQ zahájil v loňském roce svůj tříletý pilotní projekt. Ambicí je vytvořit nový model inženýrského vzdělávání, podpořit mezinárodní mobilitu, představit sadu mikro-credentials, EuroTeQ Honors a také certifikát EuroTeQ Professional.

Pro více informací navštivte web EuroTeQ.