You are here

Picture

Candidates for the post of rector of CTU in Prague for the period from 01. 02. 2018 until 31. 01. 2022

On October 9th, 2017 the election commission opened envelopes containing applications from five candidates. Each of them fulfilled the conditions for candidates. We therefore have the following five candidates for the post of rector of CTU in Prague

 • prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
 • prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Events and procedures

 • 9. 10. 2017, 12.00 – Uzávěrka pro kandidáty.
 • 11. 10. 2017, 13.30 – Představení kandidátů na zasedání AS ČVUT.
  Každý z kandidátů bude mít 20 min na představení svého programu.  Pořadí prezentací se určí losem. Po všech prezentacích budou následovat odpovědi na otázky z pléna.  Průběh bude moderovat předseda AS ČVUT.
 • 13. 10. 2017 – 15. 10. 2017 - Neformální setkání kandidátů se členy AS ČVUT.
  Všichni kandidáti budou mít možnost zúčastnit se setkání ve školicím středisku FA ČVUT v Praze (Tuláčkův statek, obec Kruh u Jilemnice). Každý kandidát bude moci neformálně mluvit se členy AS ČVUT samostatně bez účasti ostatních kandidátů. Pořadí kandidátů se vylosuje na zasedání AS ČVUT 11. 10. 2017 a stanoví se časový rozvrh.
 • 18. 10. 2017, 13.30 – Presentation of candidates to the academic community and staff of CTU in Prague. Congress hall of the Masaryk dormitory. The presentation will take the form of a panel discussion moderated by the president of the Academic Senate of CTU in Prague
 • 25. 10. 2017 – Election of the person to be proposed for the post of rector of CTU in Prague.
  After the election has been successfully completed, the person who is elected will be proposed to the President of the Czech Republic for nomination as rector of CTU in Prague.

Opportunities to pose questions to the candidates for the post of rector of CTU in Prague

 • In person, on 18. 10. At the presentation of the candidates to the academic community and staff of CTU in Prague.
 • As a thread in the CTU discussion forum, in the thread Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017 [election of a candidate for the post of rector of CTU in Prague]
 • On the Facebook pages of the Academic Senate of CTU in Prague.
 • In the event that a candidate for the post of rector does not answer your question at the CTU in Prague discussion forum, or on the Facebook pages of the academic senate of CTU in Prague, and you are not able to attend in person the presentation of candidates to members of the academic community, ask someone who will  be present, e.g. a member of the academic senate of CTU in Prague, to ask the question on your behalf.
 • All meetings of the academic senate of CTU in Prague are open to the public. At the meeting on 25. 10. 2017, the main topic will be a discussion between the candidates and the members of the academic senate of CTU in Prague. Some time will be set aside for questions from members of the public.

Members of the election commission

 • prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (chairman)
 • Marie Dvořáková
 • prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
 • Ing. Kateřina Chytrá
 • RNDr. Petr Olšák
Content owner: Kateřina Chytrá